KENDİMİ ARARIM

Girdaptan nasıl kurtulunur?

Atım rüzgarlarla atbaşı o zaman,
Fas'ta ektiğimi, Nis'te yaptım harman,
Şimdi düşlemeye bile yoktur derman,
Resmimi ararım, zaman girdabında...

Eserler götürür beni ustalara,
Günüm gıpta ile geçer atalara,
Namım altın harfle geçmiş kıtalara,
İsmimi ararım zaman girdabında...

Angaryaların hazır kıta tertibiyim,
Kime sorsam dünde şöhret sahibiyim,
Aynaya bakınca, sanki yok gibiyim,
Cismimi ararım zaman girdabında.

Oyar temelleri, durmaz sallar damı,
Kendi nefsimde mi, başka kullarda mı?
Yoksa öğretilen şu masallarda mı?
Hasmımı ararım zaman girdabında...

Ekrem Şama

TOP