TEFEKKÜR-TESBİH

Mümkündür hataları tavzih,
Çokça tefekkür, çokça tesbih…

06.12.2004