İSTANBULUN GERÇEK FETHİ

İSTANBULUN GERÇEK FETHİ

Bu fetih, kuru bir fetih değildir elbet,
Bunu murat etmemiş, Hazreti Muhammet.
Gönüllerin fethi asıl muzafferiyet,
İşte bunu başardı Fatih Sultan Mehmet.
Fatih’te vardı, dirayet kadar fazilet,
Askerde de itaat, metanet ve gayret.
Kalyonlar karadan çekildi, büyük ibret,
Önce tedbir alındı, sonra geldi nusret.
Allahım, O Sultan’a ve askere kıl rahmet!
Ya Resul, methetmiştin yarın da şefaat et!

28.05.2004

TOP