KRAL ÇIPLAK!

Nutuklar atmıştı süslü ve parlak,
Hedefler verdi global ve yuvarlak,
Haçlıya çevrildi hep göz ve kulak;
Dost acı söylermiş ama, kral çıplak!..

Medyatörlerin tümü destek çıktı,
Mayayı döktü, gemileri yaktı,
Böyle olacağı baştan açıktı;
Sizler de görün ey millet, kral çıplak!..

Eskiden gömleği vardı çıkardı,
Bıçkın delikanlıydı düştü gardı,
Zalim Haçlı dört yanımızı sardı;
Dikkatli bakan görüyor, kral çıplak!..

Yollar yapıldı çift yönlü sevindik,
Büyük yatırım bu diye övündük,
Meğer borç alıp da yapmış dövündük;
Bakın arkadaşlarım bu kral çıplak!..

Domuz geni çıktı köyün sütünde,
Satılık yaftası yurdun üstünde,
Kıymıklarda değil, gerçek bütünde;
Benden duyun ki gerçek şu, kral çıplak!..

Akşam başka konuşur sabah başka,
Sanırsın ki söyledikleri şaka,
Giyiniğim der bize baka baka;
Dikkatli bakın sırtına, kral çıplak!..

Kıbrıs’ı çözecekti koptu bağlar,
Rantçı genirir ama fakir ağlar,
Yandaşın ensesinde kat kat yağlar;
Bakın bu tarafa artık, kral çıplak!..

Faiz belası milleti eziyor,
Rantiyeciler methiye düzüyor,
Sözde giyinikmiş gibi geziyor;
Birazcık dikkatli bakın, kral çıplak!..

Der, ferdin geliri aştı on bini,
Aslan payı bulur hep sahibini,
Yetmiş milyon arar durur cebini;
Bakın görün duyun artık, kral çıplak!..

Derdi ki komşularla sıfır sorun,
Her yanda düşman, içindeyiz surun,
Yalanım var mı araştırın sorun;
Anlayın artık görün ki kral çıplak!..

İslam dünyası perişan karışık,
Lider ararlar ellerinde ışık,
Liderse Haçlı birliğine aşık,
Bütün herkes görsün bilsin, kral çıplak!..

İslam dünyası, elinde kumar kartı,
Milyonlar öldü, soygunlar da artı,
Zalim bizden yaptı binlerce sorti;
Ey dünya dikkatlice bak, kral çıplak!..

Batı çukurundan geliyor pislik,
Ülkeler bölünüyor dilik dilik,
Onun tek tavsiyesi var, laiklik;
Bakan göz artık görüyor, kral çıplak!..

Ekrem Şama
01.08.2012

TOP