GARİBİM!

Dün insanlık nasıl yüce bir değerdi,
Hak hukuk bilirdi halkımın her ferdi,
İffetimize kanser mikrobu girdi,
Nasıl da gözden düşürdüler garibim?

Dalavera üstüne kurulmuş düzen,
Madalyayı alıyor garibi ezen,
Sen gibi dürüstler de çıkarmış bazen:
Bakıp bakıp da şaşırdılar garibim!

Dalkavuklar zalim kapısında kuyruk,
Neden ters baktın diye attılar yumruk,
Bak şu yüzüne gözüne çizik sıyrık;
Her bir yerini şişirdiler garibim!

Arpalık olarak gördüler her şeyi,
Makama gelince döndüler köşeyi,
Yemeyene dediler, bu bir enayi;
Biz vergi verdik aşırdılar garibim!

Yalan dolanla yer değişti fazilet,
Ödüle layık görüldü her rezalet,
Hep sahtekar üretti kısır siyaset;
Lider olarak geçirdiler garibim!

Haram yoldan kazanmak nimet sayıldı,
Bazısı öksürse keramet sayıldı,
Deliler saçmaladı hikmet sayıldı;
Keçileri de kaçırdılar garibim!

Helal rızık yetmez, isterler daha çok,
Nasihat etmeye çalışsan karnı tok,
Sanki kudurmaktan başka gayesi yok;
Haram yediler yeşerdiler garibim!

Abartım var mı Allah aşkına söyle,
Devleti soydular işte böyle böyle,
Havutlu develeri alıp yüküyle;
Yalçın tepeden uçurdular garibim!

Ahlakı boşuna emretmemiş ki Hak,
İnsanların süsü imiş güzel ahlak,
Kalmamış birçoğunda hiçbir izi bak;
Sıfırlamayı başardılar garibim!

Sömürü çarkı şu düzende gördüğün,
Siyonist dört köşe ona her gün düğün,
Taze pişirilmiş aş ister her öğün;
Şu ülkeyi de pişirdiler garibim!

Faizden semirmiş şişmiş bak her biri,
Alın teri olmuş sanki alın kiri,
Vaat hapı ile avutup fakiri;
Her gün üç öğün içirdiler garibim!

Köşeyi tutmuş haramzade, yer de yer,
Gariplerin rızkını çalar her sefer,
Öfkeler sel gibi oldu doldu her yer;
Sabırlar şişti taşırdılar garibim!

Sancak bir gün burca dikilir garibim,
Haklar fitil fitil sökülür garibim,
Zulüm heykel olsa yıkılır garibim,
Ümidi kuşan ayağa kalk garibim!
Çek Besmeleyi, yardımcın Hak garibim!..

Ekrem Şama

26.10.2011

TOP