PİS DOMUZ

Stratejik müttefikimiz, yakın dostumuz (!);
Rodeo aygırı, sığır çobanı, pis domuz…
Uzmanlık konusudur, fitne fücur entrika,
Dünyanın beynindeki habis ur; Amerika…

05.11.2007

TOP