Takdim

Cihat…
Çanakkale Cihad’ı…
Şehit…
Çanakkale Şehid’i…
Şiir…
Çanakkale Şiir’i…
Çanakkale olayı başlıbaşına muazzam bir şiir.
Her anı bir mısra, her dakikası bir kıta, her günü ayrı bir bölüm olan muazzam bir şiir..
Mısraları bir araya getirip o muazzam şiirden bölük börçük parçalar elde etmek çok zor bir çalışma değil.
Asıl zorluk, Çanakkale Cihad’ını anlamak ve anlatmak. Ben bunu yapmaya çalıştım.
Bunu başarabilmeyi çok isterdim.
Ne oranda başarabildimse o oranda bahtiyarım…
Tüm şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun!
Bu mütevazi çalışmayı işte onlara ithaf ediyorum.
Arz ve takdim ederim!
İstanbul;14 Temmuz 2006
Ekrem ŞAMA

TOP