ERBAKAN’DAN ÖĞRENDİK

Cihadı unutmuş, paslı bir nesildik,
Onun sesini duyduk, kulak kesildik,
Süt sağmak için, tekelere asıldık;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz cihad nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Doğudan batıya, zulüm gören her fert,
Katar, onun dertlerine yeni bir dert,
Kah ağlar, kah güler, buyruğu tatlı sert;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz lider kimdir, Erbakan’dan öğrendik!..

Göremezdik, yolun başını sonunu,
Ömür boyu öğretti hep, konu konu,
Biz koşarken daim, önde gördük onu;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz hedef nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Etrafına dizildik, hepimiz saf saf,
Kimseyi kovmaz, olmasın diye israf,
O konuşunca, yankı verir her taraf;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz vefa nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Neden, nasıl çalışırız, bile bile,
Bizi yönlendirdi, kafile kafile,
Her adımımız, dayanır bir delile;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz şuur nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Görev için harcanmalı tüm gücümüz,
Elbette Kur’an’dır, Sünnet’tir ölçümüz,
Allah ve Resül uğrunadır göçümüz;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz gayret nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Yol bilmezdik, arardık hep sağı solu,
O ışık tuttu, gösterdi doğru yolu,
Onurumuzla çalıştık, dolu dolu;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz onur nedir, Erbakan’dan öğrendik!..

Batıl karşısında, eğmedi başını,
Davası uğruna, terk etti işini, 
O liderimiz, bırakmayız peşini;

Çilekeş, yüzü nur, alnı ak, başı dik;
Biz dik durmayı, Erbakan’dan öğrendik!..

Ekrem ŞAMA