BOYUNDURUKLAR KIRILMALI

Saddam zulmediyordu, sonuç Halepce,
Şimdi Amerika var, sonuç Felluce…
Sen zayıfsan gelen biner, giden biner,
Gelen zalimler gidenlerden bin beter.
Kuvvetli olmak Kuran’ın bir buyruğu,
Kalkarak kırmalı her boyunduruğu.
17.11.2004

TOP