GÜNÜN ANKETİ

GÜNÜN ANKETİ

 

 

Bir anket var dolaşıyor dilden dile,

Anketörler geliyor şu soru ile;

“İnanç, düşün ve kanaat hürriyeti,

Ve de öğrenme, tatbikat hürriyeti,

İlgili örgütleri kurmak, özgürce...

Hangi rejimde tam sağlanmıştır sizce?”

 

 

 

İşte şıklar, birine koyun işaret,

Çarpı işaretli şık sayılır; “evet”

 

a-( ) Krallık veya Mutlak Monarşi,

Hükümdar veya kral tek kişi...

 

b-( ) Yaşadığımız demokrasi,

Etiket diyor en iyisi...

 

c-( ) Kabile yönetimi şekli,

Zulu veya kızılderili...

 

d-( ) Monarşi, Meşrutisi de var,

 

Meclisle birlikte hükümdar...

e-( ) Cunta, askeri bir yönetim,

 

Kesintisiz sıkıyönetim...

f- ( ) Herkes ormanı tercih eder,

 

Örneğin meşhur aborjinler...

(Vicdanınız olsun tarafsız bir jüri,

Şiirin alt tarafında yorum yeri.)

 

25.01.2006