MISIR DERSİ

Mevsim bahar, zamansa yirmibirinci asır,
Mekan Afrika’da bir İslam ülkesi, Mısır.

Şeytan’ın uşakları eziyordu Mısır’ı,
Hatırlayın; Mübarek’i Sedat’ı, Nasır’ı.

Haçlı gözünü yine dikti İslam yurduna,
Yediklerini yığıp karnına, avurduna.

Bir proje hazırladı ki, tam kaynasın kazan,
Parçalanmış ülkeler idi projeden sızan.

Büyük İsrail kurulacak işin sonunda,
Haçlılar da sömürecekti bunun yanıda.

Neler oldu, bu şiirin konusunu aşar,
Anlatsam ki dudaklar uçuklar akıl şaşar.

Biz gelelim Mısır ülkesindeki olana;
Nasıl hazırlanmışlardı soyguna talana.

Karıştırmak için yem gerekti Mısırlı’ya,
Kalkın devirin Mübarek’i dediler güya!

Müslüman Kardeşler’in teşkilatları vardı,
Haçlı gafil avlandı başına bela sardı.

Bir kukla seçtirip sürdürmek için oyunu,
Amerika tekrar ölçmek istedi boyunu.

Yeni bir tokat yedi sandıkta Haçlı Coni,
Ama yine çekmedi Mısır’dan ellerini.

Kırmak için seçilmiş başkanın kollarını,
Dikenlerle doldurdu Mısır’ın yollarını.

Kandırılmış halkla yine dolduruldu Tahrir,
Cuntacılar semirtilip ayarlandı bir bir!

Darbeyi yaptı Haçlı’ya satılmış birisi,
Bir uşak ki, omuzu yıldızlı, ismi Sisi!

Müslümanlar sahip çıktı seçilmiş başkana,
Koştular Adeviye denen büyük meydana!

Barışçı direniş dedi Müslüman Kardeşler,
İrkildi hem Coni, hem de cuntacı serkeşler!

Hesapları bozulan sadece Haçlı değil,
Şaşkına döndü, hesabı bozulan İsrail!

Oruc da orada, namaz da orada diye,
Hergün daha fazla doluyordu Adeviye!

Ateş emrini verdi azgın General Sisi,
Alnı secdedeyken şehit oldu yüzlercesi.

Daha da güçlendi meydanda kararlı duruş 
Hesapları alt üst etti bu barışçı buluş.

Efendisine kızdı general bozuntusu,
Yüzüne vurdu çaresizliğin üzüntüsü.

Halkın karalılığı artık tam kemikleşti,
Secde izli alınlar onuruyla dikleşti.

Müslümanlar direndikçe bozulur bu oyun;
Direnin Müslümanlar, bu onuru koruyun!

Uyarıyorum sizi tehlike var, aman dikkat,
Bu cuntadan daha tehlikeli hem de kat kat!

Gazınızı alarak hedefe varmak için,
Birinizi ayartırlar içten vurmak için!

Biz bu tuzağı iyi biliriz ey Müslüman!
Bu çok büyük bir tehlikedir, aman ha aman!

Safınızı sıklaştırın bölmesinler sizi,
Sonra döversiniz elinizle dizinizi!

Direnin, barışı sevgiyi edinip rehber,
Hak edene yardım eder, Allah ve Peygamber!

Ekrem Şama