ÇIĞLIĞA KARŞI ISLIK

(Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Büyük İsrail’in önünün açılması çalışmalarına Türkiyenin öncülük edeceği hükümetçe açıklandı. İsrailin asıl hedefi ise Nil’den Fırat’a kadar uzanan toprakları işgal etmek. Bunun için önce Kuzey Irak’a yahudileri yerleştirecek, bu arada satın aldığı Türk topraklarına uluslararası kuruluşları da devreye sokarak bir şekilde sahip olarak emeline ulaşacak. Nitekim AB ye giriş için Türkiyenin su havzalarını -özellikle GAP bölgesini- uluslararası bir yönetime, İsrail’in lehine olarak devretmesini, ilerleme raporunun ekinde koşul olarak deklere etmişlerdir. Bu konuyu gerek Avrupa, gerekse Türk Hükümeti şimdilik gündeme getirmiyorlar..)

ÇIĞLIĞA KARŞI ISLIK

Uyanık olanlarda feryat… Çığlık çığlığa!..
Kalabalıkta tezahürat… Islık ıslığa!..

16.12.2004