KARADENİZ YAYLALARI

21.jpg

Şu sıcak günlerde bizim yaylalar bir alem,
Güzellikleri yazmaktan acizdir bu kalem.

Tepenin böğründe açılmış binlerce çiğdem,
Kuş sesi, arı vızıltısı, su sesi her dem.

Yaylalar bir ecza deposudur, derdi annem,
Otlardan ilaç yapardı, ağrıdıkça midem.

Sabah çisesini yemiş çayırlar, hafif nem,
Koyun kuzu dolu, uçsuz bucaksız seccadem.

Çeşit çeşit meyveli ağaç; hem aşılı hem
Yabani türden, çörtük, elma, civek ve badem.

Ilık eser, hayat verir, hışırdayan meltem,
Estikçe coşturur da, bir hoş çarpar bu sinem.

Çiçekler arasında ne dert kalır ne elem
Şiirler söyletir bana, açılır da çenem.

Bu kokuları saklar mı vücudum, elbisem?
Orman gülü kokusu, ah depolayabilsem.

Bu oksijen ve güzellik Allah’tan bir kerem,
O’nun sıfatlarındandır bu cömertlik; Ekrem.

Denizde kumsalda ne bulurlar ki bilemem?
Yaylalardır yıllık yorgunluğuma reçetem.

19.06.2004