ENVANTER

foto71.jpg

Tüccar işadamı ve sanayiciler!!!
Şimdi zamanıdır, çıkıyor envanter.
Yıl sonu; servet, mal, borç, kar veya zarar…
Sayımdır bu sayın bakalım ne kadar?
Konu listelerdir, yapın müzakere.
Şu husus çok iyi bilinsin bir kere:
Bir ortağınız var, unutmayın sakın,
Kendi hakkınızı sonraya bırakın.
Fakir fukarayı ben kasdediyorum;
Diğer ortağınız, onlardır diyorum.
Onların hakkını önce hemen verin!
İlk  gereği budur çıkan envanterin.
“Veren el üstündür”, İlahi kaide…
Verin ki malınız çoğalsın sizin de… 29.12.2005