İSTANBUL BOĞAZI

Dünyanın gözü İstanbul, bebeği Boğaz,
Ne kadar övgü yazsam, bu boğaz için az.
Bakınca sade su yolu değil gördüğüm,
Tarihleri coğrafyaya bağlayan düğüm.
Üsküdardan Sarıyer, Galata’dan Beykoz,
Gümüşten gece çiçeği sanki yakamoz.
Deniz değiştirir, yüzebilen her cisim,
Boğaz, dünyanın en ilk öğrendiği isim.
Boğaz bir ırmaktır, boyutları devasa,
Dengeler bozulurdu, çift akış olmasa.
Seviye düşük olduğu için beş parmak,
Akdeniz’e doğru akar bu koca ırmak.
Tuzu az olduğu için iki derece,
Alttan akar Karadeniz’e gündüz gece.
Eşit olduğundan iki yönlü akıntı,
Dengede meydana gelmez hiçbir sıkıntı.
Söyletir aşıkları, dillendirir sazı,
Aşka esin kaynağı İstanbul Boğazı.

(İstanbul:17.05.2005)