SEVİYORUM DEMEK

Seviyorum demek ne de kolay!
Alt tarfı dokuz harf, sen de say.
Anlamını bilerek kullanmak,
Söylemekten doksan kat zor olay.

Bana söyleme bari yalanı,
Tanıdın mı hiç, aşkı bileni,
Aşk şiiri diye yazıyorsun,
Sözlükten her aklına geleni.

Gerçek aşkı tattın mı ömründe?
Önce sev, sonra seviyorum de.
Sevgiyi tatmayagör bir kerre,
Dil, dile gelir istemesen de…
06.07.2004