ORMAN GÜLÜ

Çayır çimen dolu yayla yolu,
Sarıya boyamış orman gülü,
Sevdiğimin saçları taranmış,
Sanki taze mısırın püskülü…

Gidelim Yeşil Korgan’a,
Yaşayalım kana kana…

Yeşil Korgan’la yayla arası,
Açtı bağrıma gönül yarası,
Orman gülü kokusunu salmış,
Sanırsın miskü anber merası.

Gidelim Yeşil Korgan’a,
Yaşayalım kana kana…
03.05.2004