FRANSIZLARIN AŞAĞILIK HİLESİ

FRANSIZLARIN AŞAĞILIK HİLESİ

Burada zikredilmesi gereken çok rezilane bir hile daha vardır ve aynı zamanda bu hile bir savaş suçudur:
Fransızlar, muhasaraya düşürdükleri çok sayıda Türk as-kerini, beyaz bayrak kaldırıp teslim olmak istemelerine rağmen hunharca kurşuna dizmişlerdir. Bunu da General Hamilton’un hatıralarından okuyoruz.
“Kumkale’de teslim olmak isteyen Türkler öldürüldü.”  33
İşte gerçek bir alçaklık ve gerçek bir savaş suçu. Hem de kendi itirafları ile.
Burada bir nefes alalım, madalyonun arkasını çevirelim, başka bir olayı, hem de Fransızlarla askerlerimiz arasında geçen bir olayı okuyalım, sonra da bunları karşılaştıralım, bakalım hangi duyguların etkisine giriyoruz:

İNSANLIK VE ALÇAKLIK
Çanakkale savaşlarında savaşıp, bir kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız Generali Guro, yurduna döndükten sonra an-lattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor:
“Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirler.
Hiç unutmam, savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az evvel Türk ve Fransız askerleri  süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi öm-rüm boyunca unutamayacağım.
Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, onun kanlarını temizliyor, ya-ralarını sarıyordu. Tercümanım vasıtası ile şöyle bir konuşma yaptık:
-Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun?
Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi:
-Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi, anlamadım ama, herhal-de annesi olacaktı. Benim ise kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün.
Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk aske-rinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan yaşların donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde, bizim aske-rinkinden çok daha ağır bir süngü yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler.” 34
İşte size iki adet belgeli olay. Teslim olmak için beyaz bayrak kaldıran Türk askerlerinin kurşuna dizilmesi ve bu olay… Karşılaştırmak ve insanlık kantarına çıkartarak tartmak sizlere kalıyor.