GÜNDÜZ YÜRÜYÜŞÜ HİLESİ

GÜNDÜZ YÜRÜYÜŞÜ HİLESİ

Gerek Beşike’ye yapılan sahte bombardıman ve gerekse Kumkale sahte çıkarması ile önemli zaman kaybettirilen birliklerimiz, komutanların durumu fark etmeleri üzerine derhal asıl çıkarma bölgelerine sevk edildiler.
Ancak düşünülmesi gereken bir husus daha vardı. Anado-lu yakasındaki askerlerimizin çok büyük bir kısmının Rumeli yakasına kaydırılmış olması dolayısıyla buraların emniyeti için az sayıda birlikler bırakılmıştı. Burayı müdafaasız olarak fark e-den düşmanın buradan yeni bir saldırı yapması ihtimalini de he-saplamak gerekiyordu. Düşmana kalabalık ve güçlü görünmeli idi.
Bunun için bir savaş hilesi olarak, Bozcaada’daki Fransız karargahından fark edilecek şekilde bu az sayıda askerlerimiz gündüz bir tarafa doğru yürütülüyor, gece yürüdüğü yoldan tek-rar geri yürütülüyor, ertesi gündüz de aynı hareketler aynı yöne doğru tekrarlanıyordu.
Böylece düşman burada ardı arkası gelmeyecek kadar çok  kuvvet var zannediyordu. 32