KUMKALE SAHTE ÇIKARMASI

KUMKALE SAHTE ÇIKARMASI

25 Nisan sabahı Fransız savaş gemileri, yanlarına aldıkları Rus savaş gemisi Askold ile birlikte, sahilleri şiddetle dövmeye başladılar. Arkasından 4 gemi dolusu asker ve topçu birliği, savaş gemilerinin refakatinde kıyıya yaklaştılar. Ancak akıntının güçlü olması sebebiyle ancak saat 09′a doğru karaya çıkmaya başladılar. Peyderpey karaya çıkmakta olan Fransız güçleri ağırlıklı olarak, Kumkale civarına çıkıp taarruz ettiler. Bu arada, takviye güçlerimizin de yetişmesiyle, Kumkale civarında şiddetli direnişle karşılaştılar. Kuvvet dengesi üçte bir nispetinde askerlerimizin aleyhine olmasına rağmen, bilhassa Kumkale ci-varında bulunan mezarlıktaki direniş geç saatlere kadar devam etti. Gece de savaş bütün şiddeti ile sürdü. Kumkale önce düşmanın eline geçtiyse de, mukabil taarruzlarla geri alındı. 26 Ni-san öğleye doğru ise, çok zayiat vermiş bulunan birliklerimiz, Kumkale’nin güneyine doğru çekildiler. Buradaki şaşırtma ve Seddülbahir’i vurabilecek topları imha görevini yerine getirdikleri kanaatine varan Fransızlar da, birliklerini tekrar gemilere bindirerek Anadolu sahilini tamamen boşalttılar.
Gerçekten de Anadolu yakasında bulunan yaklaşık iki tü-menlik kuvvetimizin, düşmanın bu çıkarma gösterisi ve oyalama muharebeleri ile meşgul edilmesi neticesi, zamanında asıl çı-karma bölgesine takviye göndermeleri mümkün olmamıştır. Bu-nun yanında gerek Seddülbahir, gerekse Eskihisarlık bölgesin-de, birliklerimizin verdiği ölüm kalım direnişine, topçu desteği de bu yüzden zamanında sağlanamamıştır.
Bir savaş hilesi olarak, oyalama muharebesi yapılmış ol-masına rağmen, hem birliklerimiz hem de Fransızlar ağır kayıp-lar vermişlerdir: Birliklerimiz 1.730 kayıp ve 500 civarında esir vermişlerken, Fransızlar ise, 778 zayiat ve 200 esir  ile harekatı bitirmişlerdi