BEŞİKE HİLESİ

BEŞİKE HİLESİ

Anadolu yakasını herhangi bir çıkarmaya karşı savunmak üzere, bir tümenimiz görevlendirilmişti. Diğer sahillerdeki ge-nel savunma stratejileri burada da uygulanmıştı. Tümenin bazı bölükleri sahillere çıkabilecek düşmanı gözetlemek ve ilk mu-kavemeti göstermek üzere, sahildeki siperlere yerleştirilmişti. Asıl güçlerimiz ise iç kısımlarda bulunuyordu. Diğer bir tümenimiz de, daha güneyde Ezine ile sahil arasında konuşlanmıştı.
Düşman önce bu birliklerimizin dikkatini güneye çekmek, ayrıca Türk Ordu karargahının aklını allak bullak etmek üzere, 26 Nisan sabahtan itibaren Beşike sahillerini şiddetli bombardımana başladı. Bu arada çıkarma yapacakmış intibaını vermek için de çeşitli sahte ve hileli hareketlerde bulundular. Daha sonra da Bozcaada istikametine doğru uzaklaştılar. Çünkü biraz daha kuzeyde Kumkale’de karaya çıkılmış olduğundan burada daha fazla zaman ve cephane sarfiyatına lüzum kalma-dığına kanaat getirmişlerdi.