BİR HİLE DE BİZDEN

BİR HİLE DE BİZDEN

Bazı kaynaklarda, Liman Von Sanders’in düşmanın yuka-rıdaki hilesini 25 Nisan sabahleyin fark ettiğini yazmaktadır. Bunlara göre, ufuktaki gemilerin boş olduğunu fark eden Liman Paşa derhal bir mukabil hile düşündü ve uygulamaya koydu:
Düşman tiyatro oyununa devam ederken, Liman Paşa, as-kerlerin çadırlarını söktürmeden gizli ve süratli bir şekilde içle-rini boşaltmış asıl çıkarma bölgesine hareket ettirmiştir.
Düşman kıyıdaki çadırlara bakarak, hilesine devam etmiş ve Türk ordusunu aldattığını zannetmiştir, ama askerlerimiz çoktan yola çıkmışlardır.
Bu rivayetler, biraz düşünülürse tereddüt uyandırmakta-dır. Çünkü bütün kaynaklar 25 Nisan sabahleyin  Liman Paşanın dürbünü ile düşmanı izlediğini yazmaktadır. Esat Paşa ve Fah-rettin Altay Paşaların hatıralarında bu husus açıkça belirtilmiştir.
Çadırların 25 Nisan gündüzün düşmanın gözü önünde gizlice boşaltılması biraz akla aykırı gibi geliyor. Belki  en erken akşam alaca karanlıkta yapılmış olabilir. Hemen söylemek gere-kirse 25 Nisan günü akşama kadar, bu hile neticesi Liman Paşa oyalanmışsa, düşman bu hilesinde muvaffak olmuş demektir.  Onların da hedefi zaten bir gün oyalayabilmekti. O gece çadırlar boşaltıldı ise, bu da bir savaş hilesi belki olabilir ama, çok da işe yaradığı söylenemez.
Bu konuda Almanlar ne diyor, ona bakalım:
“Ordu komutanı Liman Von Sanders, Bolayır’daki durumun sakin olması nedeniyle 5. ve 7. Tümenin tama-mını ertesi gecede 26/27 Nisan sevk etme talimatı verdi. Çünkü Marmara Denizi’ne nüfuz etmiş olan denizaltılardan dolayı gemi nakliyatını karanlıkta yapmak uygun olacaktı. Komutan Liman Paşa, mu-harebe alanına yakın olmak için aynı zamanda Maydos’a hızla hareket etti.Yalnızca birkaç amele taburu Bolayır’da kaldı ki, sevkedilen tümenin ye-rinde bırakılan çadırlı karargahlarında, düşmanı, birliklerin orada bulunduğuna inandıracaklardı.” 31
Tabii ki, tiyatroyu sonuna kadar seyrettikten sonra, tabii ki, Arıburnu’nda ve Seddülbahir’de mehmetçikler doğrandıktan sonra…