DÜŞMANIN PLANLARI VE HİLELERİ

DÜŞMANIN PLANLARI VE HİLELERİ

Çanakkale’ye çıkarılacak itilaf devletleri askerleri hem eğitim, hem de malzeme, silah ve nakil araçları yönünden tüm hazırlıklarını Mısır’ın İskenderiye kentinde hummalı bir çalışma ile tamamlıyorlardı.
Hem savunma hazırlıkları, hem de çıkarma hazırlıklarını yapan taraflar adeta zamana karşı yarıştıklarının bilinci ile ga-yret gösteriyorlardı.
Çanakkale Seferi Kuvvetler Başkomutanı olarak görev-lendirilmiş bulunan İngiliz generali Ian Hamilton, tüm hazırlıkları bizzat idare ediyor, tüm planları da ya kendisi yapıyor veya yapılmasına bizzat nezaret ediyordu.
Yaptığı planlara ve askerlerine o derece güveniyordu ki, bunların karşısında yer alacak olan Türk askerini adeta yok sa-yacak kadar küçümsüyordu. Ona göre üç gün içinde Çanakkale Boğazı’nın en kritik yerleri ellerine geçecek, boğaz gemilere açı-lacaktı.
Yaptığı planlara ve içine gizlediği hilelere bir göz atmaya ne dersiniz?

İŞTE ÇIKARMA PLANLARI
Üç gün, bilemediniz bir hafta içinde boğazı ele geçirecek-lerine inandıkları çıkarma planları özetin özeti olarak şöyle idi:
Asıl çıkarma bölgesi Seddülbahir civarı olacaktır. İlk gün sabahleyin gemi ateşiyle altını üstüne getirecek kadar dövülecek, savunma tamamen yok edilecek, karaya çıkar çıkmaz da yarımadanın güney kısmının en yüksek tepesi olan Alçıtepe ele geçirilerek, boğaza kadar olan arazi kontrol altına alınacak, ikinci gün Kilitbahir platoları işgal edilecek, üçüncü gün de boğazı koruyan tabyalar arkadan yaklaşılarak ele geçirilip imha edilecek ve boğaz açılacaktı.
Bu harekatı yaparken kuzeyde bulunan Türk kuvvetleri-nin kendilerine müdahele edip zarar vermesini önlemek için de, ANZAK Kolordusu gece karanlığında gizlice Kabatepe düzlü-ğüne çıkarma yapacak, sabahla birlikte ileri harekata başlayarak, solda bulunan Sarıbayır Sırtlarını, yarımadanın en yüksek tepesi olan Kocaçimentepe dahil olmak üzere işgal edecekler, hızla ilerleyerek Maydos (Eceabad) da boğaza kadar olan yer kontrol altına alınacaktı.
Böylece güneyden çıkarma yapan asıl birliklere yardım edilmiş olacaktı.
Bu harekatlar yapılırken de ilave tedbirlere ve hilelere başvurulacaktı.