HİLE DOLU PLANLAR...

HİLE DOLU PLANLAR…

Çanakkale’de kara savaşlarına hazırlık için yoğun bir ça-lışma başlamıştı. Bir tarafta İngiliz ve Fransızlar karaya çıkarma yapmak ve kısa sürede boğazı temizlemek için yoğun hazırlıklar ve planlar yaparken, diğer taraf yani bizim yetkililerimiz de karaya çıkmak için her an gelmesi beklenen düşmanı, nasıl ya-parız da mağlup edip denize dökeriz, diye planlar, stratejiler, birlik kaydırmaları ve savunma hazırlıkları yapıyorlardı.
Bilindiği gibi koyu bir Alman hayranı olan Harbiye Na-zırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Ordumuzu sevk ve ida-re edecek, plan proje ve strateji geliştirip uygulayabilecek kritik noktalara Alman komutanları yerleştirmiş bulunuyordu.
İşte Çanakkale savunmamızda da, Alman plan ve prog-ramları, Alman stratejileri ve emirleri nihai olarak uygulanmak durumunda kalınıyordu. Tabii olarak gerek düşman yetkilileri, gerekse de Alman ve Türk yetkilileri uygulayacakları planların içine karşı tarafı yanıltacak, yanlış yönlendirecek, kendi menfaatine sonuç doğuracak bir takım hileleri de gizliyorlardı. Bunu çok tabii kabul edebiliriz. Ancak aynı cephede omuz omuza or-tak düşmana karşı savaşan iki milletin birbirlerine karşı da  hile-ler düşündükleri ve bunları uygulamaya soktukları gerçeğini normal ve tabii bir olay kabul etmek mümkün değildir.
Kitabımızın bu bölümünde saldırı ve savunma planları hazırlayan düşman tarafların nasıl hileler düşündüklerini ve bunları nasıl uygulamaya koyduklarını, ayrıca müttefik ülkele-rin kendi aralarında da nasıl hileli yollara başvurduklarını izah etmeye çalışacağız.