SAHTE SAVUNMA TESİSLERİ

SAHTE SAVUNMA TESİSLERİ

Çanakkale Boğazı’nı, beklenen bir saldırıya karşı savunmak ve bu amaçla tahkim etmek üzere; Cevat Paşa (o zaman Albay) ve Selahaddin Adil Paşa (o zaman Binbaşı) görevlen-dirilmişti.
Aslında Sultan II.Abdülhamit döneminde muhtemel sal-dırılara karşı boğazın her iki tarafına önemli savunma tesisleri inşa edilmişti. Boğazın Ege’den girişinin iki yakasında bulunan Seddülbahir ve Kumkale savunma tesisleri ile, Anadolu Yaka-sında Çanakkale civarında ve Rumeli yakasında da Kilitbahir civarında kümelenen taş ve toprak tabyalar inşa edilmişti.
Bu savunma tesislerinin takviye edilmesi, modernize  ve yeniden dizayn edilmesi ile işe başlanıldı. Almanya’dan getirilen çok az sayıda ağır topla ve gemilerden sökülen bazı toplarla donatılan bu tesisler, imkanlar nispetinde savunmaya hazır hale getirildi. Ayrıca boğazın muhtelif yerlerine ve enine kesecek şekilde birkaç sıra mayın döşendi.
Bu arada bazı münasip yerlere de sahte tabyalar ve ba-taryalar inşa edildi. Gerçek topların yanında yapılan ve soba bo-rusuna benzer malzemelerin kullanıldığı bu bataryalarda, düşman yanıltılarak çok önemli hizmetler  ifa edilmiştir. Savaş hilesi olarak kullanılan bu bataryalardaki gerçek toplar ateş ederken sahte toplardan da saman veya barut alevi ve dumanı çıkarı-larak, bunların da düşman tarafından gerçek top zannedilmesi sonucunda, onların zamanları ve çok sayıda cephanelerinin boşa harcattırılması sağlanmıştır.