Türkün Tütünle İmtihanı

Türkün Tütünle İmtihanı

Hiç merak ettiniz mi?
Sigarayı ne zamandan beri içiyoruz?
Daha doğrusu tiryakilerimiz içiyor?
Ben küçük bir araştırma yaptım.
Sultan Birinci Ahmet (Sultanahmet Caimii’ni yaptıran padişah) ın sultanlığı zamanında ülkeye tütünün girdiğini görüyoruz.
Ondan önden önce ülkede sigara içildiğine dair bir kayda rastlayamıyoruz.
1606 yılında ilk tütün getirildiğinde kısa sürede yayılmaya başladı. Özenti ve merakla başlamış olan tütün hemen sokaklara kadar indi…
İlim adamlarının,  DUHAN-I BED HUY (Pis kokulu duman) diye muhalefeti ve aleyhte verilen fetvalara rağmen, hızlı bir yayılma trendi gösterdiği anlaşılmaktadır.
Tarihçi Peçevi diyor ki:
“Sokaklarda ve bazarda dahi, lüle ellerinden düşmez oldu. Birbirlerinin yüzüne gözüne pof pof deyu  esvak u mahallatı (sokak ve mahalleleri) dahi kokuttular. Hakkında nice yave eşar nazmedüp (uyduruk şiirler yazıp) bimünasebet (münasabetsizce) okudular…”
Galiba biz Türkler işte o tarihten beri sigarayı çok sevdik. (tiryakileri kasdediyorum) Sanırım dünya üzerinde oransal olarak en çok sigara içen milletlerin başında geliyoruz.
Başka sahalarda başarılarımız az. Bu başarıyla öğünelim mi?
Bilindiği gibi sigara bir çok hastalıkların sebebi olarak gösteriliyor.
Galiba biz birazcık hastayız.
Çünkü sigarayı çok içiyoruz.
Şöyle desek:

Kaleden kaleye şahin uçurdum,
Tütün içe içe sağlığım kaçırdım…