İslamda Zekat Uygulaması

İslamda Zekat Uygulaması

Yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de zekatla ilgili birçok ayet-i kerime mevcuttur. Bunların içinden iki tanesi zekat uygulamasını temel olarak bize anlatmaktadır.

Bu çalıışmamızda gerek bu iki ayet ve gerek asr-ı saadette yapılan zekat uygulamaları esas alınarak şematik olarak “Zekatın Tanzimi” yani toplanıp dağıtılmasındaki temel esaslar ele alınmıştır.

Asrımızda zekat uygulamalarının tamamen kişinin insiyatiifine terk edilmesi sonucu bu büyük kaynağın nasıl kurumaya başladığını gördüğümüzde asıl olması gerekenin önemi bir kat daha artmaktadır.

Bu bilgiler ışığında zekatın bir elden toplanması ve sayılan yerlere dağıtılması çok büyük ve mutlaka halledilmesi gereken bir problem olarak toplumumuzun öünde bulunmaktadır.

Şimdi bu iki ayetin ışığında hazırladığım sunumu ziyaretçilerimin istifadesine arz ediyorum.