KANALİST - ANTİKANALİST

 
Tamam, bölmeye hevesli olanlar var da, bölünmeye bu kadar hazır olan başka bir toplum var mıdır bilinmez. 
Bir kanal konusu bile bizi ikiye böldü.
Kanalistanbul yapılsın diyenler kanalist, yapılmasın diyenler antikanalist. Aklı selim düşünen, meseleyi araştıran, ilim adamlarının sözlerine kulak veren çok az. Peşinden gittiğin liderin “yapılacak” diyorsa kanalistlerin safına, “yaptırmayız” diyorsa antikanalistlerin safına geçip bağırmaya başlamak. Hayret edilecek bir durum. 
Toplum bu konuda da bu kadar kamplaştıysa, bizim de bazı şeyler söylememiz yani bir nevi kanala girmemiz şart oldu.
Tam bu konuda atışmalar yaşanırken Rahmetli Aytunç Altındal’ın bir ifşaatı ortaya çıktı. Özeti şu: 
“ABD Montrö’deki kısıtlamalar sebebiyle Karadeniz’e rahat donanma gönderemiyor. Kanal yaptırarak bu kısıtlamayı aşmak, Karadeniz’den petrol bölgeleri dahil stratejik mekanları kontrol altına almak istiyor. Kanalın yapılması bir ABD yönlendirmesine boyun eğilmesi olayıdır.”
Kulağı yeraltındaki seslere hassas olan Rahmetli Aytunç Bey’in bu sözlerine itibar edilebilir diye düşünmekteyiz.
Kanalistlerin bir bahanesi petrol tankerlerinin geçmişte boğaza verdikleri zararlar. Bu konu konuşulurken dikkate alınması gereken bir husus var. Perol ve doğal gaz gitgide boru hatları ile taşınmaya başlanıyor. Onbinlerce kilometrelik boru hatları daha da çoğaltılacağa benziyor. Tankerle taşımacığılın azalıma eğilimine girmesi kanalistlerin bu bahanelerini zayıflatıyor gibi. Üstelik kanalda olabilecek bu tür bir facianın boğazda olması muhtemel tehlikelerden kat kat daha fazla zararı olacağı da hesaba katılmalı değil midir?
Bir diğer husus, Montrö gereği, boğazdan kılavuz bile alma zorunda olmadan parasız geçme avantajı varken, kapitalist kafa ile hareket eden taşımacılık sektörü yöneticilerini kanala nasıl kanalize edeceğiz, burası düşünülmüş müdür?
İstanbul’da Bizans’ın yeniden ihyası hülyalarına hizmet edenler açısından son günlerde dillendirilen kaygılar, Fener, Balat ve Sur içi örneklerinde olduğu gibi nasıl gelişecek, Avrupa Birliği’nin tavrı ne olacak, bu konular da masaya yatırılmalı değil midir?
Çevre, jeolojik, ekolojik, istatistik, canlı hayatları, coğrafi, askeri, ekonomik, rant paylaşımı, su kaynakları, uluslararası ilişkiler, dünya dengeleri gibi konularda ortaya atılan olumlu veya olumsuz değerlendirmeler neden hiç yetkililer tarafından gündeme getirilmez? Halk ilmi verilerle bilgilendirilmez, anlaşılır gibi değildir. Bazı liderlerin 180 derece ters görüşlerine, üçbeş sene sonra 180 derece daha ekleyip “kanalist” kesilmeleri de ibretlik olaylardandır.
Velhasıl Kanalistanbul’un kısaltılmışı olan “Kanalist” aynı zamanda milleti ikiye böen bir terim olarak da önümüze konulmuştur. Sert, tehditkar ve hiç de hoş olmayan üsluplarla karşılıklı atışmalar bu bölünmeyi daha da keskinleştirmektedir.
Kanalistanbul yapılacaksa bu konuda milletimiz bölünmeli değil, bilgilendirilmeli, ikna edilmeli ki, benimsenerek bir iş yapılmış olsun. Bu eserin yapılabilmesi için vatandaşları inatla birbirine muarız yapmak, bu oldu bitti ile yapım kararı almak akıl karı bir davranış değildir. Aksi takdirde geleceğimiz bir nevi karartılacaksa bu heveslerden vazgeçilmelidir. Hele hele bir ABD dayatması varsa ve bu dayatmaya boyun eğmek veya karşı çıkmak söz konusu ise, yol yakınken onurlu bir devlet davranışı sergilenerek bu işten vazgeçilmelidir.
 
 
SÜKSE VE YATIRIM
 
Yatırımın ilgisi olmaz sükse ile,
Para dökme kumuna çimentosuna;
Sahip çık bu toprağa bu yeşile,
Çiğnetilmez güzel çimen, tosuna!
 

Ekrem Şama