EBU CEHİL KITALAR DOLAŞIYOR

 

 
Hakk’ın kıymetini Batıl’ın çıkmazlarını öğrenmişsek anlayabiliriz.
Güneşin parlak ışıklarının kıymetini, gecenin zifiri karanlığını görmüşsek daha iyi idrak ederiz.
Merhametli, faziletli, kıymetli insanların değerini, zalim, hain, münafık ve müşrikleri tanırsak daha iyi anlarız. Hele bu zalim, hain, Münafık ve Müşrikler vahyin indiği yıllarda yaşamışlarsa, o günkü insanlığın şahsında kıyamete kadar gelecek olan insanlar için örnek olmaları yönünden, haklarında ilahi vahiyler gelmişse, onların karanlık dolu hayatlarını öğrenmek son derece lüzumlu hale gelir.
Haklarında yüzlerce ayet inmiş olan Asrı Saadet devrinin İslam, Peygamber ve Müslüman düşmanı kişileri iyi öğrenmeliyiz. Haklarında inen ayetlerin verdiği bilgi ve öğütleri iyi öğrenmeliyiz. Peygamber Efendimizin bunlar hakkında nasıl davrandığını, bizlere nasıl tavsiyelerde bulunduğunu iyi öğrenmeliyiz.
İlk Peygamber Hazreti Âdem, sonuncusu da bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’dır. Bu ikisi ve aralarında gelmiş ve görevlerini yapmış bütün peygamberlere ayırım gözetmeksizin inanırız.  
Aşağı yukarı bütün peygamberler görevlerini yaparken, o günün insanlarından kaynaklı bir takım engellemelerle karşılaşmışlardır. Bu engellemeler; bazen kendileriyle alay edilerek, bazen sesleri bastırılmak istenerek, bazen tehdit edilerek, bazen zulmedilerek, bazen de cinayete varan zorbalıklarla yapılmak istenmiştir. 
Kur’anı Kerim’in bildirdiğine göre bu uğurda şehit edilen peygamberler bile vardır.
Son Peygamberimiz Muhammed Mustafa da, gerek ilk tebliğ mahalli olan Mekke’de, gerekse hicret etmek zorunda kaldığı Medine’de büyük engelleme girişimleri ile karşılaşmıştır. Gerek kendisi, gerekse iman eden Müslümanlar, katlanılması zor ve çeşitli zulümlerle karşılaşmışlar, mallarına, canlarına ve ailelerine kasdedilmiştir. Çoğu da mallarını mülklerini feda edip hicrete mecbur kalmışlardır.
Peygamberimize ve Müslümanlara musallat olup engelleme gayretine giren bu kişilerin hepsini ve yaptıklarını anlatmaya kalksak ciltler dolusu kitaplar yazılabilir. Ama bunlardan en azılılarını, ibretlik hayat hikayeleri ve yaptıkları ile öğrenmek istediğimizde, tarih ve siyer kitaplarının çok büyük bir kısmını taramak ve bölük börçük bilgilerle tetkik etmek zorunda kalırız. Gerek Mekke döneminde, gerekse Medine döneminde, körü körüne hareket ederek, en büyük zulüm ve engellemeleri gerçekleştirmiş bulunan en azılı İslam düşmanlarını ve yaptıklarını tek kitapta toplamanın faydalı bir çalışma olacağı kanaati ile yıllar önce bir çalışma başlatmıştık. Şükürler olsun ki bu çalışmamızı bitirebildik. Bu çalışmamızın faydalı olacağına inanıyoruz, çünkü onların yaptığı düşmanlıklar, haklarında nazil olan ayetlerle kıyamete kadar örnek alınması, ibret alınması ve benzer olaylar karşısında nasıl davranılması gerektiğini Allahımız bizlere öğretiyor. Onların yaptıkları zulüm ve engellemelerin sadece Asrı Saadet’e münhasır değil, benzerlerinin de her an, her yerde tekrarlanmakta olduğunu görüyoruz. 
Şair Arif Nihat Asya’nın da şiirinde dediği gibi:
Diller, sayfalar, satırlar
“Ebu Lehep öldü” diyorlar:
Ebu Lehep ölmedi, ya Muhammet;
Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!
Çevremize bir bakarsak bu mısraların nasıl bir gerçek olduğunu görürüz. Her yerde Ebu Lehepler var, Ebu Cehiller var, Huyey Bin Ahtaplar var. Bunlarla karşılaşan bir Müslüman nasıl davranacak, ne yapacak?
Mekke’de karşılaşılan Müşriklerin muhalefetine, Medine’de karşılaşılan Münafıkların entrikalarına ve Yahudilerin tuzaklarına karşı nasıl davranılmış, Allahımız neler buyurmuş?
Bilhassa bu azılı zalimlerin isimleri ve yaptıkları ile nüzulüne sebep oldukları ayetler, meal ve tefsirleri ile yan yana getirildiğinde araştırmacılar için çok lüzumlu ve faydalı bir çalışma olduğunu ummaktayız. 
Tebliğ ve cihad görevlisi Müslümanların; Asrı Saadet’te aynı görevi yapan, başta Peygamberimiz olmak üzere, Müslümanların, bu ismini andığımız zalimlerin muhalefeti ile nasıl ağır şartlar altında büyük fedakarlıklarla görevlerini, zorluklar altında yapmış olduklarını, uğradıkları ağır engellemelere ve diğer zor şartlara aldırmadan tebliğ ve cihada devam ettiklerini, görerek, öğrenerek ibret almaları konusunda da faydalı bir çalışma olduğuna inanıyoruz.
Bu çalışmamız, sekiz azılı Müşrik, bir entrikacı Münafık ve 2 de fitneci Yahudi’nin yaptıklarını, bunların ibretlik sonlarını ve haklarında nazil olan ayeti kerimeleri konu edinen ilklerden bir çalışma oldu. 
İncelediğimiz isimler şunlar: Ebu Lehep, Ebu Cehil, Ukbe Bin Ebi Muayt, Ümeyye Bin Halef, Übey Bin Halef, Velit Bin Mugire, As Bin Vail, Nadr Bin Haris, Abdullah Bin Übey Bin Selül, Ka’b Bin Eşref, Huyey Bin Ahtap. 
Kitabımızın ismini de, “Asrı Saadet’teki azılı İslam düşmanları:
İnsanlar Gördü
Zalimler Kördü” 
Olarak belirledik.
 
Yakında elinizde olacak şekilde gayret etmekteyiz.
Dua ve desteklerinizi bekleriz.
 
KÖRE GÖRE
 
Hepimizin gözleri bayılıyor,
Etrafdaki körleri göre göre;
Körlük de hürriyet sayılıyor,
Kulağı sağır, gözü köre göre!
 
Ekrem Şama