SAADET’ E DE HAZİNE YARDIMI VAR

 
 
Türkiye’nin en köklü ve en diri partisi Saadet Partisi.
Bazı kardeşlerimiz, diğer partiler bol keseden hazine yardımı alırken, biz neden alamadık diye hayıflanıyorlar.
Biz öyle düşünmüyoruz.
Saadet de hazine yardımı alacak ama bu bir takım şartlara ve bazılarının imtihanı kazanmasına bağlanmış.
Düşünelim:
16 yıldır iktidarda olan AKP, emeklilere ne gibi bir iyileştirme yaptı? Kayda değer bir maaş artışı sağlayabildi mi? Bırakın maaş artışını, enflasyon karşısında maaşlarında gerilemeler oldu. Eski emeklilere sorarsanız; 54.Erbakan Hükümeti’nin verdiği yüzde 300-400’lük artışlar olmasa idi, bu gün aç olduklarını söylerler. Doğrudur.
AKP iktidarının, Saadet Partisi’nin hızlı yükselişi karşısında baskın seçim kararı aldığını da herkes biliyor.
Tam da baskın seçim tarihi açıklandı, hemen derhal emeklilere yılda iki bayram 1000’er TL ikramiye verilmesi kararı aldılar. Neden?
Çünkü Saadet kazanırsa yine emeklilere bol para verebilirler. O halde biz şimdi bir miktar verelim de, oyları Saadet’e kaymasın, demek istediler. Anlayacağınız, demek ki, 16 yıldır, ellerinde imkanlar olduğu halde verilmeyen ve şimdi apar topar cüzi bir kısmı verilen bu ikramiyeler, Saadet Partisi’nin daha kokusunun gelmesi ile sağlanmak zorunda kalınmıştır.
Biz de bir emekli Milli Görüşçü vatandaş olarak acizane diyoruz ki; madem ki bu ikramiyeler hızla gelmekte olan Saadet iktidarının gelişine çelme takmak için verilmiştir. Biz emekliler buradan mesajlar çıkarmamız gerekir. Bu sene verilen bu toplam 2000 TL.lar, aslınnda bizim oylarımızı Saadet’ten kendilerine kaydırmak için verilmiştir. Biz de bu cüzi iyileştirmeleri Saadet’in bir an önce gelişini hızlandırmak için kullanalım. Bizler sadık Milli Görüşçülerin emekliler kesimi olarak bu rüşvetlere karnımız tok. Madem ki haklarımızın cüzi bir parçası olarak bize bunlar verildi. Biz de bunları Saadet Partisine verilmesi gerekirken, verilmeyen ve bize verilen paralar olarak telakki edip, yerine ulaştırmalıyız. 
Böylece, bir taşla birden fazla kuş vurmuş olacağız: 
Birincisi, seçim rüşveti kabul etmeyeceğimizi ortaya koymuş olacağız.
İkincisi, aslında almamız gereken haklarımızı ancak Saadet iktidarında alabileceğimizi biliyoruz. Bundan dolayı bir an önce haklarımıza kavuşabilmek için verecekleri bu 2000 TL’ları partimize vereceğiz.
Üçüncüsü, biz bir cihad hareketi içinde bulunduğumuzun bilinci ile asıl almamız gereken karşılığı bu fırsattan istifade ile almış olacağız.
Dördüncüsü, Saadet’e verilmesi gereken hazine yardımının bizim elimizle verilmesi suretiyle bir imtihanı başarmış olacağız.
Beşincisi, biz zaten kıt imkanlarla geçinme çabası içinde idik. Bu ikramiyeler bize ani bir kararla tahsis edilmiştir. Aile bütçesi planlamalarında yer almayan bir paradır. Biz emekliler birkaç ay daha eski şartlarla dişimizi sıkar, yukarıda saydığımız faydaları elde etmek için bunları Saadet Partisi’ne veririz. Kısa sürede almamız gereken haklarımızı alabilmek için bunu yaparız.
Altıncısı, biliyoruz ki AKP iktidar olursa, uyguladıkları ekonomik politika ile bu verdiklerini seçimden sonra misli ile geri alacak. O halde Saadet’in iktidara gelmesine destek olmak için bu iki ikramiyeyi vermemiz en doğru hareket olacaktır.
Yaşı müsait olanlar bilirler ki, biz emekliler, çok cüzi maaşlarla geçinmeye mahkum iken, 54. Erbakan Hükümeti daha iş başına gelir gelmez hemen, derhal durmumuzu düzeltecek iyileştirmeler yapmıştı. Karşılığında ise oy moy değil, sadece dualarımıza talip olmuşlardı. Bu AKP iktidarı ise bizim için16 yıldır ciddi bir iyileştirme yapmadı. Giderayak, seçimin kazanılmasını kendisi için zor gördüğünden dolayı bu farkları bize verme kararı aldı. Karşılığında oyumuzu istiyor.
Biz Milli Görüşçü emekliler olarak bu oyunu bozacağız. Bu farkları bir defalığına Saadet’e, dolaylı hazine yardımı olarak verip haklarımıza kısa yoldan kavuşmanın çalışmasına katkıda bulunacağız.
Şahsen bizim düşüncemiz ve kararımız budur. Bütün Milli Görüşçü emeklilerin de aynı şekilde düşündüklerini tahmin ediyoruz.
Zannedilmemeli ki, biz bu farkları Cihad için verdiğimizde daha da fakirleşeceğiz. Tam aksine, her şekilde bereket bulacağız. Haklarımızın verileceği iktidarımıza daha hızlı kavuşacağız.
Yine zannedilmemeli ki, bu bağışları yapıp bir kenarda bekleyeceğiz. Tam aksine gece gündüz bütün gücümüzle, bedenen de çalışarak, sadece biz emeklilerin değil, her kesimin haklarının verileceği, Türkiye’nin de çıkmazlardan kurtulmak için atak başlatacağı Saadet iktidarını çabuklaştırmış, kolaylaştırmış olacağız. Bu yolda çabalayarak, Allah’ın yardımını üzerimize çekmiş olacağız.
Kim demiş Saadet’e hazine yardımı yok diye?
Var ama bu yardımı drekt değil biz emekliler eliyle yaparak, bize de bu çalışmadan maddi ve manevi pay ayrılmış ve imtihan kolaylığı sağlanmıştır.
Biz bu olaya böyle bakıyoruz.
 
 
 
DOLAYLI HAZİNE YARDIMI
 
Saadet’e de verildi azizim,
“Diğerlerine” verilen o yardım.
Emeklilerimiz de sadık bizim,
Ben sadece kendimi uyardım!..
 
İşte SAADET PARTİSİ GENEL MERKEZİ banka ve hesap numaraları:
KUVEYT TÜRK  Balgat Şb:
 IBAN : TR51 0020 5000 0009 2615 7000 02 
ALBARAKA TÜRK  Balgat Şb:
TR 16 0020 3000 0136 7205 0000 01
TÜRKİYE FİNANS Balgat Şb:
TR57 0020 6000 8200 9676 8400 06
 
 
Ekrem Şama