TOP MEHMETÇİK’TE

 
 
Çok yanlışlıklar yapıldı.
En baştan beri Amerika’ya güvenilip adeta teslim olundu.
Ebedi Dost denildi, Stratejik Ortak denildi, Koalisyon Ortağımız denildi.
BOP, yani Büyük Ortadoğu Projesi’ne bizi Eşbaşkan yaptılar. BOP çikolata kaplı bir zehir idi. Bize yutturdular. 
Bir müddet sonra, BOP Eşbaşkanlığı’nın çikolatası ağzımızda erimeye başladığında bunun içinde zehir olduğunu açıkça ifade ettiler. Amerika Dışişleri Bakanı Condalisa Rais, 2006 yılında açıkça BOP’un zehir olduğunu ifade etti. 
Hatırlayalım, BOP çerçevesinde 22 İslam ülkesinin sınırlarının parçalanacağını, ortadoğunun yeniden dizayn edileceğini, sınırları değişecek bu ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu 2006 yılında İsrail-Lübnan savaşı sırasında ifade etti.
Maalesef, bizim askeri heyetimizin de bulunduğu BOP masalarına dizayn edilmiş yeni (veya büyük) ortadoğunun haritaları, yani Türkiye’yi de parçalanmış gösteren haritalar konuldu.
Başta Erbakan Hocamız olmak üzere Milli Görüş çok açık ve net uyarılarda bulundu:
 “Amerika’nın niyeti Büyük İsrail’i kurmaktır. Arzı Mevud diye vasıflandırılan ve İsrail’in bayrağında sembolize edilen Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları boşaltıp İsrail’e teslim etmek niyetindeler. Bırakın Amerika ile beraber yürümeyi. Amerika’nın kirli emellerine alet olmayı bırakın. İslam Birliğini kurun ve tedbir alın” diye özetlenebilecek olan bu uyarılar maalesef dikkate alınmadı.
Amerika’nın bu hedefi gerçekleştirmesi için partnerlere ihtiyacı vardı. Maalesef bu partnerlerden biri de Türkiye oldu. BOP çerçevesinde önce Afganistan ve Irak parçalandı. Libya perişan edildi. Mısır pasifize edildi. Sıra İran ve Türkiye’ye gelmişti.
Yanlışlıklarımız devam ediyordu:
Yetkililerimiz sık sık Amerika’ya veya NATO merkezine gidiyorlar, oradan edindikleri yeni “bilgilerle” yurda döndüklerinde, Amerika -Türkiye birlikteliklerinin nasıl büyük bir başarı olduğu, Türkiye’ye kazandıracağı zaferler, Amerika’nın ebedi stratejik müttefikizi olduğu ballandırıla ballandırıla takdim ediliyordu.
Çok yanlışlıklar yaptık çok!
Stratejik müttefikimiz, koalisyon ortağımız, model ortağımız Amerika’nın BOP hedeflerine daha çok yaklaşmasına alet edildiğimizi kavrayamadık. Onların bölgeyi dizayn etmek maksadıyla kurdukları yeni terör örgütleri ile “mücadele” adı altında, şehirlerin yerlebir edilmesine, milyonlarca Müsşüman’ın öldürülmesine, onmilyonlarcasının da mülteci durumuna düşürülmesine destek verdik. 2014 yılında bir tezkere ile Amerika’ya ve  bu terör örgütleri ile “mücadele” edecek ülkelere “üslerimizi verme” yanlışlığına bile düştük. Suriye içlerinde bulunan toprak parçalarımızdan vazgeçerek koridor açılmasını ve güneyimizden ayaklarımıza bukağı geçirilmesine yol açacak gelişmeleri kendi ellerimizle sağladık.
Tahsis ettiğimiz topraklarımız da kullanılarak, açılan bu koridordan geçirilen teröristlerin tepeden tırnağa silahlandırılması, eğitilmesi ve sınırlarımıza yığılarak, BOP’un son hedefi bizim sınırlarımızın parçalanması aşamasına gelindiğini nihayet fark ettik. 
 Şimdi bu hatalarımızı düzeltmesi için top Mehmetçiğe verildi.
Futbol topu değil elbet.
Bu top ayağımıza geçirilmek istenen bukağıyı parçalama topu.
Bu top, gümbürdemeye başladığında, dengeleri değiştirip tuzakları alt üst edecek olan top.
Dua tahtında diyoruz ki:
İşte bütün yanluışlıkları düzeltecek olan şanlı ordumuz harekete geçti. Sahte dostlarımız dize gelecek. Sahte haritalar yakılacak. Sahte kahramanlar derslerini alacak. Komşularımıza barış gelecek, Türkiye uyanacak. Karanlıklar dağılacak. İçeride ve dışarıda Türkiye’ye tuzak kuranların tuzakları başlarına geçecek.
Milletimizin gönlü, duası Mehmetçik’ten yana!
Allah’ın yardımı Mehmetçiğe!
Ellerimiz havada, gözlerimiz yaş dolu duadayız!
 
TOP MEHMETÇİK’TE
 
Dökmek istiyorlar siyah katran,
Yemyeşil atlasın üzerine!
Şimdi verdik topu Mehmetçiğe,
Hainleri bulsun, atlasın üzerine!
 
Ekrem Şama