YENİ LAWRENSLER İŞ BAŞINDA

 
 
 
Sömürgeci batının iki asırlık tarihini inceleyiniz.
Sömürü çarklarının önünde en büyük engel olarak gördükleri Hilafet makamının ortadan kaldırılması, bu mümkün olmazsa, Osmanlı gibi güçlü bir devletin elinden alınıp zayıf arap kabilelerine verilerek kontrol altına alınması için iki asırdır çok çalıştılar. Bilhassa İngiliz ve Fransızlar…
Arapların Osmanlı’ya, yani Hilafete isyanını sağlamak için 1909’da 2.Abdülhamid Han’ın devrilmesinden sonra faaliyetlerini iyice arttırdılar. Bölgeye ajanlarını sokarak ifsat hareketlerini hızlandırdılar.
Başta Lawrens adlı ajan olmak üzere, ifsatlarının en büyük argümanları, ittihatcı iktidarların İslam Dini’nden çıktığı, şeriata uymayan işler yapmaya başladıkları, bu durumda Müslüman Arapların Hilafe’e itaat mükellefiyetlerinin ortadan kalktığı tezini işlemeleri idi. İttihatcılar da maalesef bunların eline bol bol koz vermekteydiler. 
Bu tezlerini sömürü, katliam, asimilasyon gibi aslı astarı olmayan uyduruk bilgilerle de besleyerek, 1916 yılında bir isyan başlatmaya muvaffak olmuşlardır. İsyan eden Şerif Hüseyin, Osmanlı ordusuna karşı savaşmak için aydın, şehirli Araplar arasından temin edemediği savaşçıları, İngiliz paraları ile bedevi Arapları satın alarak bulabilmiştir.
İsyancı Şerif Hüseyin yapabileceği melanetleri yapmış ama kandırıldığını çok geç anlamıştır.
İstiklal harbini yapmak üzere Sultan Vahidettin Han tarafından Anadolu’ya gitmekle görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa, Şerif Hüseyin’in oğlu Suriye Emiri Faysal ile temas kurmuş, belli konularda işbirliği yapmış, ona genelkurmay başkanlığı yapacak bir albayın yanında başka askeri personel de göndermiştir. İngiliz arşiv belgelerine göre aralarında işbirliğini içeren 14 maddelik bir mutabakat metni bile imzalanmıştır.
Dünya iki bloka ayrılıp da soğuk savaş dönemine girildiğinde, Arap dünyası ile Türkiye’nin bir araya gelmesi ihtimali dünyayı parselleyenlerin işine gelmeyeceğinden, iki kavim arasına eskiye dayalı kan davaları ikame edilircesine ihtilaf konuları abartılarak körüklenmiştir. Her iki kavim içinden beyinleri yıkanmış üst seviyedeki kişiler bu ihtilaf konularının genişlemesine bilerek veya bilmeyerek hizmet etmişlerdir. Ülkelerinin toprakları arasına mayınlar da dökülerek,Türkiye’de “Araplar kalleş millettir, bizi arkadan vurdular, bunlarla artık hiçbir şekjilde işbirliği yapılmaz” tezini beyinlere nakşederken, Arap aleminde de özel yetiştirdikleri yöneticiler eliyle, “Osmanlı sizi sömürdü, asimile etti, katlim yaptı, onlara asla itimat edilmez” kanaatini yaydılar.
Bu güne kadar Arap alemi ile ilişkilerde hep bu yanlış kanaatler hakim olduğundan, ileri seviyede bir işbirliği mümkün olmadı. Her iki taraf da hep mesafeli durdular, birbirlerine.
Rahmetli Erbakan Hocamızın ve Milli Görüş’ün 1974 yılında İslam Konferansı konusunda attığı ve daha sonra geliştirdiği adımlarla taraflar arasında bu buzdağlarını eritme konusunda çok mesafe aldığını görmekteyiz.
Geçtiğimiz günlerde Kudüs özel gündemli İslam İşbirliği Teşkilatı adıyla olağanüstü toplanan İslam ülkeleri, istenilen sonucu doğurmamamsına ve eksik olmasına rağmen bir sonuç bildirgesi yayınlamayı başardılar. Bu onların bir araya gelip bir sonuç alabileceklerine dair umut verici bir örnekti. 
Bunu gözlemleyen batılı sömürgeciler, bu sonucun ileride muhtemel bir İslam Birliği doğurabileceğini düşünmüş olmalılar ki, yeniden fesat atağına başladılar.
Bu sefer yeni Lavrensleri devreye sokmuş olduklarını tahmin etmek hiç de zor değil. Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir çatlak sese, hemen arkasından da Suut’daki başka çatlak seslere eski yaraları kaşıyacak yeni söylemler dillendirmelerini maalesef başardılar.
Bizim yöneticilerimiz, bilhassa Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız, batılı sömürgecilerin bu oyununu iyi keşfetmek ve bunu nötrleştirecek tavırlar geliştirmek zorundadır.
Şurası kesindir:
Müslüman Arap halkının Türklerle ve Türkiye ile bir derdi yoktur. Kendi tecrübelerimizden bir örnek vermek isteriz. 1986 yılında Hacc görevimiz için Kabe’deydik. Hal hareket ve tavırlarını uzaktan gözlemleyip çok beğendiğimiz bir Arap ile tanıştık. Bizim Erbakan Hocamızın liderliğindeki Milli Görüş teşkilatından olduğumuzu öğrenir öğrenmez şu cümleyi teleffuz etti:
“Biz Araplar kolay kolay adam olmayız. İki yakamız bir araya gelmez. Çünkü biz kafirlerin oyununa gelip Halifei Müslümin’e isyan edip kılıç çektik.”
Bu örnekleri çoğlatmamız mümkündür. Şunu rahatlıkla söyleyebilirz ki, Arap cenahında yukarıda bahsettiğimiz şuursuzluk, aydın halkta değil, yönetici kadroların bazılarında vardır. Batıda ve batıcı kafa ile yetiştirilip, getirilip bu makamlara monte edilen bu gafiller, eski yanlışlıklarını tekrarlayarak, bir İslam Birliği fikriyatına bilerek veya bilmeyerek sabotaj yapmaktadırlar.
Herkes kabul eder ki, Türkiye bölgenin, hatta İslam dünyasının ağabeyidir. O halde bu gafillere cevap verirken Türkiye’nin ağabeylik rolü zarar görmemelidir. Bunlara hikmetle ve işin doğruları anlatılarak cevap verilmeli, Müslüman Arap halk asla rencide edilmemelidir. 
Bu restleşmeye benzer söz düellolarının ardından, Başbakan’ın Suudi Arabistan ziyaretini bu yönden ümitvar bir gelişme olarak değerlendirmek istiyoruz.
Biz kuracaksak - ki kurmaya mecburuz, mahkumuz, eninde sonunda kuracağız - bir İslam birliğini bu Müslüman halklarla kuracağız, kurmalıyız. Bu gafil yöneticiler, eninde sonunda bu Müslüman halkın ortak arzusu olan İslam Birliği fikrine geleceklerdir.
Türkiye ağebeyilik rolünü ne kadar çok iyi oynarsa, üstümüzdeki kara bulutların dağılması da o kadar erken olacaktır.
O halde öfkeyle kalkıp zararla oturmaktan kaçınmalıdır.
 
DEDEMİN KÜPELERİ
 
Dedem rahmetli, bizlere derdi;
“Keskin sirkeyi koymayın küpe”
Bak öfke günün en büyük derdi,
Dedemin sözü, kulağa küpe!..
 
 
Ekrem Şama