BÜYÜK FOTOĞRAF NETLEŞİYOR

 
 
2001 İkiz Kuleler mizanseni.
İslam dünyasına karşı Haçlı savaşı açılması.
ABD ve NATO’nun açıklanan planları:
“Tanrının kıyamete zorlanması!”
BOP ile Büyük İsrail’in kurulması. “Arzı Mevud”un boş olarak İsrail’e teslimi.
İkinci bir “İkiz Kuleler” mizanseninin sahnelenmesi.
Mekke ve Medine’nin işgali ve yakılıp yıkılması.
Haçlı’nın sömürmek üzerine kurulu dünya hakimiyeti.
Bu şeytani plan nasıl işletiliyor:
1-Türkiye’deki ilktidarın, sorup araştırmadan derhal ABD ve  NATO’nun isteklerine uyarak kendilerine Afganistan işgali için askeri güç ile destek vermesi. Milyonlarca Müslüman’ın katledilmesi, Afganistan’ın çökertilmesi, sömürü çarkının kurulması.
2-Türkiye’deki iktidarın lojistik ve genel ikmal destekleri ile Iark’ın işgali, parçalanması, milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi, yağmalanması, düşman kamplara ayrılması, milyonlarca Müslüman’ın mülteci durumuna düşürülmesi. Teröristlerden ordu kurularak Suriye ve Türkiye üzerine salınması.
3-Türkiye’deki iktidarı da ikna ederek Suriye’de iç savaş başlatılması. Halkın ikiye, üçe, beşe bölünmesi, silah desteği sağlanması ve birbirini boğazlar duruma getirilmesi. Milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi, on milyona yakın Müslüman’ın yurtlarından kovularak mülteci durumuna getirilmesi, Suriye’nin boşaltılması.
4-Türkiye’deki iktidarın da askeri desteği ile Libya’nın paramparça edilmesi. Yüzbinlerce Müslüman’ın öldürülmesi, servetlerin yağmalanması, insanların düşman kamplara ayrılması. Ülke bütünlüğünün bozulması, Libya’nın güç olmaktan çıkarılması.
5-Türkiye’deki iktidarın da moral desteği ile Mısır’da Müslümanların iktidarına yol açacak bir yalancı baharın başlatılması, iktidar sağlandıktan sonra da eldeki hazır Müslüman envanterinin yok edilmesi için darbe yaptırılması, katliam yapılması, hapishanelerin Müslümanlarla doldurulması.
6-Mekke ve Medine’ye giden yol üzerinde bulunan Yemen’in icabına bakılması. Şehirlerin yerlebir edilmesi, yüzbinlerce Müslüman’ın öldürülmesi, aç susuz bırakılarak yurtlarından sürülmesi.
7-Türkiye düşmanı olan terör örgütlerine, yine Türkiye’deki üsleri de kullanarak binlerce TIR dolusu ağır silah ve zırhlıların verilmesi, bölgenin barut fıçısı halişne getirilmesi. Türkiye’nin etrafının çembere alınarak kuşatılması, İslam dünyasından tecrit edilmesi. Parası bile ödenmiş bulunan silah ve mühimmatlara ambargo uygulanması, sipariş ettiği uçakların ve silahların verilmemesi. Uçak, tank, füze, helikopter, motor, otomobil yapabilecek teknolojilerinin engellenmesi. Türkiye’nin borca batacağı faiz ve  ekonomik düzenlerinin sürdürülmesi, kaynaklarının betona ve hafriyata yatırtılarak, üretim yapacak yatırımların önünün kesilmesi. Bankaları vasıtasıyla sömürü çarklarının işletilecek mekanizmaların çalıştırılması. Mümkünse iç savaşın çıukarılması, komşu İslam ülkeleri ile savaştırılacak atraksiyonların yapılması.
8-Suut, Katar, İran, Irak, Türkiye ve civardaki diğer devletlerle çıkarılacak arbede ve mezhebi çatışmalarla, güçlü olanların törpülenmesi ve muhtemel direniş imkanlarının kırılması.
9-Ermenilerin harekete geçirilmesi, katliam safsataları bahane edilerek doğudan toprak talebinin altyapısının hazırlanması.
10-BOP’un tamamlanması, başkenti Kudüs olan Büyük İsrail’in hayata geçirilmesi için harekete geçilmesi. Mescidi Aksa’nın yıkılarak Süleyman Mabedi’nin yapılmasının sağlanması.
11-Mekke ve Medine’nin tahribi. Büyük Haçlı sömürü düzeninin kurulması.
Üzülerek ifade edelim ki, bu hain ve şeytani plan şu ana kadar tıkır tıkır işledi, işleyeceğe de benziyor.
Kudüs üzerinde bunun için bulutlar dolaştırılıyor. Sınırlarının bile meçhul olduğu Doğu Kudüs ve Batı Kudüs ayırımını maalesef İİT’nın İstanbul zirvesinde Müslümanlara kabul ettirdiler. Bir müddet de şunları tartıştıracaklar Müslümanlara:
Doğunun sınırı neresi? Mescidi Aksa doğuda mı batıda mı kalıyor? Yoksa Mescidi Aksa’nın tam ortasından mı geçiyor bu sınır?
Bizler bu tartışmalara kendimizi kaptırmışken onlar yeni bir mizansen uygulayarak Mekke ve Medine yollarına düşecekler.
Bunların bu planlarını biz kaba hatları ile bundan 10 yıl önce de yazdık. Yazdıklarımız arşivlerdedir. O zaman bizlere korkak, paranoyak lakaplarını takmışlardı.
Şimdi büyük fotoğrafa baktığımızda aldıkları mesafeleri ve attıkları dev adımları dehşetle görmekteyiz.
İyi ama Rusya var, ona yaslandık, gibi çocukça avuntulara kapılmayalım. Rusya’nın da aynı Haçlı hastalığı ile malül olduğunu unutmayalım. Nasıl güveneceğiz? Yarı yolda bırakmayacağını asla garanti edemeyiz. Nasıl mı? Mesela sana S-400 veya daha modern sistemleri verir belki ama, bunların nihai kumandasını şifrelerle asla elinden bırakmaz. Asla emin olamayız, asla güvenemeyiz. 
Tek bir çözüm şekli mevcut:
Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, kenetlenerek bağlayıcı kararlar alarak, selin önne durmalarından başka hiçbir çözüm maalesef yok.
Efendim, bu yapılabilir mi? Diye itirazlara şöyle diyebiliriz?
İslam Birliğini kurmayı becerinceye kadar yumruk yemeye devam ederiz.
Yine de beceremezsek, Allah bunu becerek nesiller getirmeye muktedirdir. Ama bu takdirde bizim gelecek nesillere ve Allah’a karşı hesabımız çok çetin olur.
 
KABAHATLAR
 
Bu çıkmaz, aldanan yönetici ve
Aldatan danışman kabahatları!
Bu plan yıllar önce başlatıldı ve
Bugün görülüyor, kaba hatları! 
 
Ekrem Şama
TOP