KUDÜS VE MESCİDİ AKSA

 
 
Muhterem halkımız!
Sayın Basın mensupları!
Biz Müslümanların üç tane Mukaddes Beldemiz ve bu beldelerde üç Mukaddes Mabedimiz vardır:
Mükerrem Mekke’de Allah’ın evi Kabe!
Münevver Medine’de Peygamber Efendimizin Mescidi!
Mübarek Kudüs’te Tüm Peygamberlerin Mescidi, El Aksa!
14 asırdan beri gerek Siyonist zihniyetlerin, gerek Haçlı zihniyetlilerin gözleri ve emelleri hep bu üç mukaddesimizin üstünde olmuştır.
Medine ve Efendimizin Mescidi’ne en başından beri bunlar asla ulaşamamışlardır.
Mekke ve Kabe’ye, Hicretin 8.yılında Efendimiz tarafından fethedilmesinden sonra, yine bu mihraklar asla ulaşamamış ve bir zarar verememişlerdir.
Kudüs ve El Aksa ise, Hazreti Ömer Efendimiz tarafından fethedilmiş, ama maalesef defalarca bu zihniyetlilerin tecavüzüne maruz kalmıştır. Miladi 1099 yılında Kudüs’ü çiğneyen Haçlı sürüleri, maalesef şehirde ve Mukaddes Mabetimizin içinde büyük katliamlar yapmışlar, adeta El Aksa’yı Müslüman kanı ile doldurmuşlardı.
88 yıl işgal altında kalan Kudüs, Miladi 1187 yılında büyük kumandan Selahddin Eyyubi tarafından kan dökülmeden kurtarılmıştı. 
Bundan tam 100 sene önceye kadar 730 sene huzurlu yıllarını yaşayan Kudüs ve Mescidi Aksa, 1917 yılında Emperyalist İngiliz ordusu ve onun kin dolu kumandanı General Allenby tarafından haksız ve mesnetsiz olarak işgal edilmişti. Bu kin dolu General, Kudüs’ü işgal ettikten sonra Şam’a giderek, 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan kurtarmış olan Selahaddin Eyyubi’nin mezarına pis ayağını koyarak tarihe geçen kin dolu sözlerini sarfetmişti. Bu yaptığının Haçlı Seferlerinin bir intikamı olduğunu buradan tüm dünyaya ilan etme cüretinde bulunmuş, sözde müttefikimiz Almanya ve Avusturya tarafından da maalesef alkışlanmıştı. 
Müslümanlar bunu asla unutamazlar!
Muıhterem halkımız!
Sayın basın mensupları!
Osmanlı Devleti’nin tarihten çekilmesini fırsat sayan Siyonist zihniyetliler, Filistine gelerek terör ve şiddetin her türlüsünü işleyip oraya yerleşmeye başladılar. 1948 yılında Birleşmiş Milletler’in aldığı haksız bir kararla İsrail Devleti kuruldu. Etraflarını yakıp yıkan İsrailli Siyonistler, Kudüs’ün büyük bir bölümünü de maalesef 1967 savaşından sonra işgal ettiler. 1980 yılıda Kudüs’ü başkent ilan ettiler. Bu karar İslam dünyasında ve Türkiye’de büyük çalkantılara sebep oldu. Milli Görüş bu karara gerekli tepkiyi göstermediği için o günün dışişleri bakanını gensoru ile düşürdü. TBMM’de tarihe not düşecek konuşmalar yaptı. Bu kararı Birleşmiş Milletler ve ABD dahil kimse tanımadı.
Bugün gemi azıya alan sözde dost İsrail ve İslam düşmanlığını her hareketi ile açığa vuran sözde müttefik Amerika bir olup, Kudüs’ün İsrail’in başkanti olduğunu emri vaki ile ilan etme girişiminde bulunacaklarını açıkladılar.
Mevcut Akparti iktidarı ise, bunu önleyecek tedbirleri başından beri almadığından gafil avlanıp, sadece sözde kınamalarla yetinmek durumunda kalıyor.
Ey Akparti iktidarı!
Yıllardır İslam Birliği için tek bir adım bile atmadın!
İslam Birliğini kurmadan bu küstahlara karşı sadece kuru kınamalarla hiçbir sonuç elde edemezsin ve edemiyorsun!
Biz Milli Görüş camiası olarak, Saadet Partisi olarak açıklıyoruz ki, Kudüs Müslümanların üçüncü Mukaddes şehridir. Kimsenin bu şehre ve Mescidi Aksa’ya dokunmasına asla müsaade etmeyiz. 
Böyle bir çılgınlığa kalkışanlar bizi Kıbrıs’tan tanırlar. Bilsinler ki:
İmadeddin Zengi oluruz!
Nurettin Zengi oluruz!
Selahaddin Eyyubi oluruz!
Yavuz Sultan Selim Han oluruz!
İkinci Abdülhamid Han oluruz!
Bunu yapmaya cüret edenlerin başına dünyayı dar ederiz!
Çekin kirli ayaklarınızı Kudüs’ten!
Çekin kanlı ellerinizi Mukaddes beldelerimizden!