SİYONİST YAHUDİ (Mahmut Toptaş)

Siyonist Yahudiiiiii

İlahiyat fakültesinde iken  hocamız olan  Merhum, Arif Etik Bey, “Hulasat’ül-Beyan” isimli tefsirin yazarı Mehmet Vehbi’den  dinlediği bir olayı  anlatmıştı.
 
Türkiye’ye ilk defa gelen  İsrail büyükelçisi,  bir hoca ile görüşmek istediğini  Türk Dışişlerine bildirir. Yetkililerde  Mehmet Vehbi’yi önerirler. Çünkü Mehmet Vehbi hem tefsir yazarı, hem de siyaset yapmış, bakanlık  yapmış bir adam.
 
Büyükelçi ile Mehmet Vehbi  bir araya geldiklerinde büyükelçi:
 
 “Peygamberiniz: “Bir gün gelecek  yeryüzünde bir tek Yahudi kalmayacak. Bir taşın arkasına  saklansa taş dile gelip haber verecek” diyordu. Bak biz yok olmadık. Filistin’de devlet kurduk” der.
 
Mehmet Vehbi’de: “Ben Buhari’yi terceme ederken, o hadisin tercemesine gelince  çok düşündüm. “Ya Rabbi, senin peygamberin ne söylemişse  doğrudur. Ama  bu iş çok zor olacak. Yahudiler bütün dünyaya dağılmış durumda. Biz bunları nasıl bulacağız derken  bir gün Filistin’de devlet kurulduğunu, dünyanın her tarafına dağılan Yahudilerin Filistin’e göç ettiğini öğrenince seviniverdim.” der.
 
Büyükelçi: Niçin sevindiniz?
 
Mehmet Vehbi: “İşimizi kolaylaştırıyorsunuz. Bizim bütün dünyayı dolaşmamıza gerek kalmayacak. Hepiniz  bir araya geleceksiniz biz de sizi  topluca milletlerin  başına bela olmaktan kurtaracağız” der.
 
Hadisin metni: (Buhari, Sahih, K. Cihad, babü kıtal’il Yehud, bab no 94)
 
Rusya, Amerika, İngiltere, Almanya, Filistin’de bir Yahudi devletinin  kurulması için  çok çalışmışlar ve başarmışlar.
 
Peki, bu devletler çok mu seviyorlar bunları?  
 
Şu anda dünyanın her tarafında okunan Matta İncil’inin 23/33-36 bölümünde Yahudilere şöyle sesleniyorlar:
“Siz ey yılanlar, siz ey engerek nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum; siz  onlardan bazılarını öldürecek  ve Haça gereceksiniz ve bazılarını  havralarda dövecek  ve şehirden şehire kovacaksınız ki, salih olan Habil’in kanından, ma’betle  mezbah/kesimhane arasında öldürdüğünüz Barahiya oğlu  Zekariyya’nın  kanına kadar, yeryüzünde dökülen her salih kan üzerinize gelsin. Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler bu neslin üzerine gelecektir.” diye başlayan Yahudilerden bıkıp usanan  batılı siyasiler, içlerinden bu ur’u  söküp Filistin’e atarlar. Orada Yahudiler öldürürse Müslümanlardan eksilir, Avrupalı sevinir. 
 
Yahudi ölürse yine Avrupalı sevinir. Onun içindir ki elli senedir  barış sağlanamamıştır.
 
Başka ülkeler arasındaki çatışmalara B. Milletler anında devreye giriyor ve barış sağlamaya çalışıyor; başaramadığında, saldırgan tarafa karşı B. Milletler harp ediyor. Filistin’de ise Yahudi’nin eline silah veriyor. Bütün silah kaçakçılarına da: “Eğer Filistinli Müslümanlara  silah satarsanız bir daha silah vermem” diyerek silahlanmalarını engelliyor.
 
Size taş atan on iki yaşındaki çocuğa silah çekmeniz sizin  korkaklığınızı gösterir.
 
Dünyanın en siyaset bilmez milleti  hangisi desem, Yahudi milleti aklınıza gelmez. 
 
Evet, Yahudi milletidir. Dünyanın en eski milletlerinden olmalarına rağmen  nüfusu en az olan millettirler. 
 
Altına, sermayeye olan aşırı hırsları  (Bak: Bakara 96) onları kötü siyasete  yöneltmiş ve her olayın arkasında kendilerinin kırılmasına sebep olmuşlar. 
 
Osmanlı aşiretten  devlet çıkarmış. Yahudiler, devlet iken çete haline gelmişler. 
 
Baş ağrıtan çürük diş gibi  dünyanın başını ağrıtmaya devam ediyorlar, ama sabrın da bir sonu vardır.
 
Siyonistlere: “Korkmayın, biz Buhari’nin rivayetlerini boşa çıkartıyoruz, böyle bir şey yok, öldürmenize ağız tadıyla devam edebilirsiniz” diyenlere Netanyahu önem vermez ama onların da bize cevabı, “O peygamberin ümmeti olduğunuzda biz korkarız” olmuştur.
 
 
Mahmut Toptaş 
28.07.2017 Milli Gazete
TOP