MAVİ MARMARA GÖSTERDİ Kİ…

 

Yüzde yüz haklıydık. Sivil katliam vardı. Uluslararası sularda haksız müdahale vardı. Yumruğa karşılık makinalıtüfek kullanılmıştı. Şu kadar şehit şu kadar yaralı vardı. Bunlar için özür dilenmeliydi, tazminat ödenmeliydi. Hele Birleşmiş Milletler raporu açıklansın, siz görün bu haklarımızı nasıl alacağımızı diyordunuz!
Ne oldu?
Ne olmasını bekliyordunuz?
Bu Birleşmiş Milletler teşkilatının Siyonizm’in kontrolünde bir Haçlı kuruluşu olduğunu 42 yıldır israrla ifade etmiyor muyuz?
Binbirinci defa yine takke düştü kel göründü.
Bu gerçeği hala anlayamadınız mı? Yoksa anlamazlıktan mı geliyorsunuz?
Dönün şöyle yakın geçmişe bir göz atın! Yüzlerce örneğin en belirginlerinden birkaç tanesini düşünün!
Afrika kıtasını onlarca yıldır yaptıkları uygulamalarla çölleştirenler bu Birleşmiş Milletler değil mi?
Bosna’da yüzbinlerce Müslüman, Haçlılar tarafından yıllarca boğazlanırken bir türlü toplanamayan, sonunda toplanıp müdahale ettiğinde de onbinlerce  Müslüman’ı, silahlarını toplayıp Sırp kasaplarına teslim eden ve topluca çukurlara gömdüren bu Birleşmiş Milletler değil miydi?
Afganistan’a bir seri düzmece mizansen sonucu müdahale kararı alıp, keyfi olarak yüzbinlerce sivili katlettiren bu Birleşmiş Milletler değil mi?
Irak’ta kitle imha silahları var diye yalan senaryolar ürettirip, düzmece raporlar verdiren, sonunda Haçlı işgalinin, yağmasının ve katliamının gerçekleşmesine sebep olan bu birleşmiş Milletler değil miydi? Bir buçuk milyon masum Müslüman’ı katlettiren, bombalarla yaktıran, yakılırken kılı bile kıpırdamayan bu Birleşmiş Milletler değil mi?
Ey iktidardakiler! Bu Birleşmiş Milletler kararı değil miydi, sizi de yanıltıp bu katliamlara ortak eden?.. Rahat mısınız?
Filistin’de yüzbinlerce masum çoluk çocuk Müslüman fosfor bombaları ile katledilirken, çembere alınıp ölüme mahkum edilirken, aylarca toplanamayan, ama iki İsrail askeri için gece yarıları derhal toplanıp kararlar alabilen bu Birleşmiş Milletler değil miydi?
Kıbrıs için bir plan hazırlayan, neticede Rumların “hayır”, Türklerin de “evet” demeleri halinde KKTC ni tanıyıp, ticari faaliyetler tesis edeceklerini vadedenler, bu vaadleri ile sizi de aldatanlar, ama kendi Haçlı Milleti’nden olan Rumların menfaati zedelenir endişesiyle bu vaadlerini adeta unutanlar, bunlar değil miydi? Şimdi o verdiğiniz tavizlerin üzerine yatıp, yeni tavizler isteyenler bunlar değil mi?
Libya çöllerine paraşütlerle yüzlerce silahlı ajan indirip, halkı ayaklanmaya teşvik eden, bir taraftan da Kaddafi’ye ayaklananlara karşı nasıl mücadele etmesi gerektiğini öğreten, akıl veren Haçlıların teşviki ile iç savaşı başlatıp, hemen toplanıp müdahale kararı alan ve Libya’nın altyapısını yok ettiren bu Birleşmiş Milletler değil miydi? NATO’ya da görev verip bu yaptıkları tahribata ve katliama sizleri de ortak eden bu Birleşmiş Milletler değil miydi?
Asya ve Afrika’da Müslümanların bebek ve çocuklarının organlarını çalıp onları öldürenler, sırtını bu Birleşmiş Milletlere dayamamışlar mıdır?
Şimdi Haçlı kuruluşu olan Birleşmiş Milletler’in Mavi Marmara raporunu yok hükmünde saydığınızı açıkladınız. Haklısınız.
Ama sormazlar mı, yeni mi anladınız, bu Birleşmiş Milletler’in bizim ve tüm Müslümanların hak ve hukukumuzu korumayacağını?
Hey iktidardakiler! Size sesleniyorum. Bu gerçekleri anlamak için milyonlarca Müslüman’ın katledilmesini mi beklediniz?.. İslam dünyasının altyapısının tahrip edilmesini, servetlerinin yağmalanmasını mı beklediniz? Beklemek tabiri de yeterli değil, sizi de aldatıp bu katliamlarına ve zulümlerine ortak etmediler mi?
Şimdi uyandınız mı? Bu raporu yok saydığınıza göre uyanmış gözüküyorsunuz. O zaman hemen derhal gerçek çözümü ortaya koyunuz!
Ne mi çözüm?
Elbette İslam Birliği’nin hayata geçirilmesi.
Hemen girişimlerde bulunun. İslam Birliği’ni kurun. Hayır kurma zahmetine de katlanmayın, Milli Görüş’ün kurduğu D-8 i canlandırın. Bu Birleşmiş Milletler’in tasallutundan bizi ve tüm Müslümanları bir an önce kurtarın. Bu birliğin diğer organlarını da kurup hayata geçirin.
Ahlayıp oflamak çare değil. Belli açık ve tek olan çareye başvurun!
Haydi adım atın, bilin ki Milli Görüşçüler desteğinizdedir, her türlü yardımı yapmaya hazırdır.
Bütün bu olanlardan sonra, göstermelik bir iki tepkiyi müteakip Haçlı kuruluşları olduğu binbir kere tescillenen Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği’nden yeniden medet ummaya başlarsanız, bu vebal sizi ve yedi ceddinizi mahvetmeye yeter de artar bile.
Ülke hepimizin.
Haydi birinci adımı attınız. U dönüşü yapmadan diğer adımları da atıp İslam Birliği’ni hayata  geçirin.
O zaman bilin ki hep beraber, olanca gücümüzle sizi destekleyeceğiz… Bu adımları bugün atın. Yarın iradenize ipotek koymaya da kalkacaklar, anlamıyor musunuz?
 
Ekrem Şama
www.ekremsama.com

www.haberayna.com