ARKA KAPAK

Onlar İlayı Kelimetullah ülküsü ile yetiştirildiler. Cihad etmek için çırpındılar. Kuran hükümlerini duymayan hiçbir kimsenin kalmaması uğruna uğraş verdiler.
Bir çok olayı gerçekleşmesinden önce rüyalarında gördüler:
Kimisi Koca Çınar Osmanlı’nın dünyayı dalları altına alacağını, kimisi zafer kazanacağını, kimisi şehit olacağını, kimisi Halifei Müslimin olacağını, Haremeyn Hizmetkarlığı’nın kendisine verileceğini, kimisi tacını tahtını kaybedeceğini, kimisi ihtilalle düşürüleceğini, kendisini falancanın şehit edeceğini, o falancanın da yine falanca tarafından parça parça edilip öldürüleceğini rüyasında gördü. 
Daha nice rüyalar görüldü…
Hepsi bir bir gerçekleşti.
Belgeleriyle, kaynaklarıyla, Osmanlı Padişahlarının rüyaları merkeze konulduğunda, Osmanlı Tarihi daha kolay anlaşılıyor.
Birçok padişahın nice değişik özellikleri de ortaya çıkıyor…

 

EKREM ŞAMA

1950 yılında Ordu Korgan’da doğdu. Tokat İmam Hatip Okulu ve Amasya Lise’sini bitirdi. İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akadamisi’nden 1976 yılında mezun oldu.
30 yıla yakın muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğini icra etti.
 Siyasi ve sosyal alanlarda eğitimci ve icracı olarak görevler yaptı.
Bir dönem İstenbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Meclis üyesi olarak plan bütçe komisyonunda çalıştı.
Tarihi konuları ve şiir çalışmalarını içeren eserleri vardır. Tarihi konularla ilgili muhtelif eğitim, konferans, seminer ve sohbet programları ile radyo ve televizyonlarda belgesel ve sohbet şeklinde yapım ve sunumları halen devam etmektedir.
İstanbulda ikamet ediyor.
Evli 4 evlat babasıdır.

Eserleri:

1-Şu Boğaz Harbi (Bir başka açıdan Çanakkale Savaşları)
2-Hilelerle Çanakkale
3-Şiirlerle Çanakkale
4-Cinas Cinasa Şiirler
5-Başlar Ve Kılıçlar.
6-Osmanlı DüşünüYordu
7-Çeşitli televizyon programları (Tarih, sohbet, belgesel 956 dizi)