İÇİNDEKİLER

RÜYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ERTUĞRUL GAZİ VE RÜYALARI

Onu Tanıyalım
Beyliğinin İlk Safhası
Ertuğrul Bey’in Rüyaları
Ertuğrul Gazi Değişiyor
Oğlu Osman Gazi’ye Vasiyeti
Vefatı
Rüyanın Gerçekleşmesi

OSMAN GAZİ VE RÜYALARI

Onu Tanıyalım
Osman Gazi’nin Rüyası
Şeyh Edebali’yi Tanıyalım
Osman Gazi’nin Özellikleri
Hayatından Kesitler
İlk Fetihler
Rüyanın Gerçekleşmesine Doğru İlk Adım
Bağımsız Osmanlı
Daha Yaşarken Gördüğü Dallar
Osman Gazi’nin Vefatı
Osman Gazi’nin Vasiyeti
Rüyanın Gerçekleşmesinde Dev Adımlar
Bursa ve İznik Dallar Altında
Çınar’ın Dalı Karadeniz Sahilinde
Ege Denizi’ne Ulaşan Dallar
Çınarın Dalları Trakya’ya Geçiyor
Edirne Dallar Altında
Tuna’yı Atlayan Dallar
Niğbolu Zaferi
Avrupa İçlerine Uzanan Dallar
İstanbul Ulu Çınar’a Kök Oluyor
…Ve İşte İstanbul
Karadeniz’i Atlayan Dallar
Roma Kapısına Doğru Uzanan Dallar
Anadolu’nun Tamamı Çınarın Himayesinde
Osmanlı-Karaman Kavgası
İran’ın İçlerine Doğru
Dallar Afrika Kıtasında
Afrika İçlerine Doğru
Akdeniz Ulu Çınar’ın Himayesinde
Preveze Savaşı
Andrea Doria Perişan Oldu
Atlas Okyanusu’na Ulaşan Dallar
Baltık Denizine Yaklaşan Dallar
Hint Okyanusu’na Doğru
Hindistan Kıyılarına Uzanan Dallar
Endonezya’ya Varan Dalın Ucu
Viyana Üzerinde Dalın Gölgesi
Tarihin Dönüm Noktası
Doğu Türkistan Dallardan Tutunuyor
Amerika Kıtası Dalların Ucunu Gördü
Japonya’ya Götürülen Dallar
Güney Afrika’daki Dallar

MURADI HÜDAVENDİGAR VE RÜYASI

Onu Tanıyalım
Neler Yaptı
Önce Nifakçıların Üzerine Yürüdü
Avrupa’nın Kapıları Açılıyor
Haçlılar Telaş İçinde
Akılları Durduran Zafer: Sırpsındığı
Sultan Murad Han İstanbul Kapılarında
Balkanlar’da Daha İleriye
Yenilikler
Akıncı Ocağı
Karamanoğlu’nun Yaptığı
Kosova’ya Doğru Doludizgin
Muradı Hüdavendigar’ın Rüyası
Adım Adım Zafer
Rüya Nasıl Gerçekleşti
Rüyanın Diğer Kısmı da Gerçekleşiyor
Murad Han’ın Kişiliği
Meşhedi Hüdavendigar

FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN RÜYASI

Onu Tanıyalım
Peygamber Övgüsüne Muhatap Oldu
Doğuya Doğru Hamle
Fatih’in Rüyası
Rüya Gerçekleşiyor
Otlukbeli Zaferi
Neler Yaptı
Vefatı

YAVUZ SULTAN SELİM HAN VE RÜYASI

Onu Tanıyalım
Önce Doğuya Döndü
İran Seferi
Çaldıran Zaferi
Zaferin Akisleri
Yavuz’un Rüyası
Mercidabık Zaferi
Rüya Gerçekleşiyor: Adım Adım Hilafet
Keramet Üstüne Keramet
Ridaniye Zaferi
Rüya Gerçek Oldu
Cezayir ve Sultan Selim Han
İstanbul’a Dönüş
Vefatı
Osmanlılarda Hilafet
Mukaddes Emanetler

SULTAN 2.OSMAN HAN VE RÜYASI

Onu Tanıyalım
Neler Yaptı
Kardeş Bedduası
Hotin Seferi
Padişah’ın Müşavirleri
2.Osman Han ve Yeniçeri Ocağı
2.Osman Han’ın Rüyası
Aziz Mahmud Hüdai’yi Tanıyalım
Rüya Nasıl Gerçekleşti
Hailei Osmaniye
Katillerin Sonları Ne Oldu
Sultan 2.Osman Han Nasıl Biriydi

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN VE RÜYASI

Onu Tanıyalım
Osmanlı’nın Genel Durumu
Neler Yaptı
İsrafın Önlenmesi
İsyanların Bastırılması
Ordunun Güçlendirilmesi
Mısır Ziyareti
Avrupa Seyahati
Ulaşımda Hamleler
Süveyş Kanalı
İlim ve Kültürde Hamleler
Abdülaziz Han’ın Rüyası
Hüseyin Avni Paşa Kimdir?
Mithat Paşa Kimdir?
Hain Planlar
3.Selim Han Hakkında Kısa Bilgi
Aklını Satmamış Olanlar Ne Dedi
Rüyanın İlk Kısmı Gerçekleşiyor
Şehit Edilmesi
Rüyanın Son Kısmı da Gerçekleşti
Katillerin Sonları
5.Murad Han’ın Sonu
Bir Acı İhtilal ve Birkaç Söz

2.ABDÜLHAMİD HAN VE RÜYALAR

Onu Tanıyalım
Neler Yaptı
Padişah Dizginleri Ele Alıyor
Dömeke Meydan Muharebesi
Bir Rüya ve Sonuç
Rüya Gerçek Olmuştu
2.Abdülhamid Han ve Yahudi Devleti
Hilafet Siyaseti
Sona Doğru
Çanakkale Savaşı Ve 2.Abdülhamid Han
Öyle Bir Rüya ki
Bu da onun Rüyası

SULTAN VAHİDETTİN HAN VE RÜYASI

Onu Tanıyalım
Tahta Çıkıyor
Mustafa Kemal’i Görevlendirişi
Çoklu Tiyatro Oyunu
Anadolu’da Olanlar
Yurt Dışına Çıkışı
Gördüğü Rüya
Vefatı
Ona Dair Birkaç Not
Rüyanın Gerçekleşmesi

SON SAYFALAR