İçindekiler

 

 

Bu bölümde kitabın içindekiler var

İbrete acıkanlar için de kiler var!

 

 

Sunu Yorum……………………

Kabil………………………………

Karun…………………………...…

Hazreti Ebu Bekir……….……….

Ebu Süfyan Bin Harb……………

Salebe……………………………

Ömer Bin Sad Bin Ebi Vakkas……

Ömer Bin Abdülaziz………………

Yezid Bin Abdülmelik……….……..

Hişam Bin Abdülmelik…………….

Osman Gazi………………………...

Alaeddin Paşa…………………….

Muradı Hüdavendigar……………

Çandarlı Halil Paşa……………….

Piri Reis…………………………….

Sokollu Mehmed Paşa……………

Damat Rüstem Paşa………………

Koca Sinan Paşa…………………..

Baltacı Mehmed Paşa……………..

Sultan  Vahidettin Han……………

Bitiri Yorum………………………..

Kaynaklar………………………..