BAŞVURU LİSTESİ

Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı
Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
İslam Tarihi, Mustafa Asım Köksal
İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı
E Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah
İslam Tarihi, İbnül Esir
Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa, Ahmet Cevdet Paşa
Hülasetül Beyan Fi Tefsiril Kur’an, Mehmet Vehbi Efendi
Kur’an Tefsiri, Muhammed Esed
Büyük Kura’an Tefsiri, Ali Arslan
Başlar ve Kılıçlar, Ekrem Şama
İslam Tarihi, H.İbrahim Hasan
Sahihi Buhari, Tecridi Sarih, Babanzade Ahmet Naim-Zeynüddin Ahmet
Sahihi Müslim Tercümesi, Mehmet Sofuoğlu
Hz.Peygamberin Mekke Devrinde karşılaştığı sıkıntılar, Yüksek Lisans Tezi, Dilek Çelenk
Huyey Bin Ahtap, Yüksek Lisans Tezi, Leyla Akdoğan
Bir İktidar Mücadelesi Ebu Cehil ve İlk Müslümanlar, Yüksek Lisans Tezi, Muhammet Ali Özer
Yeryüzü Yıldızları (60 seçkin sahabe) Halid Muhammed Halid
Sahabe Hayatından Tablolar, Dr. Abdurrahman Refet El Başa
Fıkh Us Sire 12-Dr.M.Said Ramazan El Buti
Peygamberimizin Mucizeleri, Mehmed Öten
Kuranı Hakim Ve Meali Kerim, Hasan Basri Çantay
Hadis Ansiklopedisi, Kütübü Sitte, İbrahim Canan
Hayat Üs Sahabe, Muhammed Yusuf Kandehlevi