Cinas Cinasa Şiirler

Cinas Cinasa Şiirler

Yazılış ve okunuşları aynı ya da benzer, fakat anlamları farklı olan kelimeleri veya kelime guruplarını, şiirde bir arada kullanmaya cinas, bunlardan üretilen kafiyelere de cinaslı kafiye denilmektedir… Cinas çeşitli şekillerde olabilir: A-Cinası tek kelime ile yapmak mümkündür. Örnek: TEK KİŞİLİK Unutma mezar tek kişilik, Geçer akçe makbul kişilik… Ekrem Şama İki mısralık bu şiirde “kişilik” kelimesi her iki mısra sonunda iki farklı anlamda kullanılmıştır. B-Bazen bir mısradaki tek kelime, diğer mısrada iki veya daha fazla kelimeye bölünerek ve farklı anlamda kullanılarak cinas yapılmış olabilir. Örnek: DİKEN “Bana ne” gölgesinde kalmış, Dünün küçük diken budağı; Büyümüş, serpilmiş, gelişmiş, Bu gün teslim almış bu dağı… Ekrem Şama Bu dörtlükteki ikinci mısrada “budağı” kelimesi, dördüncü mısrada “bu” ve “dağı” kelimelerine ayrılmış ve meydana gelen farklı anlamlar cinaslı kafiyeyi oluşturmuştur. C-Bazen kafiye oluşturan cinaslı sözler, birden fazla kelimelerden meydana getirilmiş olabilir. Örnek: BAŞ KASAP