KAYNAKLAR

1-M.Asım Köksal – Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet
2-Ahmet Cevdet Paşa-Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa
3-Prof.Dr.H.İbrahim Hasan – İslam Tarihi
4-İbn Ül Esir – El Kamil Fit Tarih Tercümesi
5-Halid Muhammed Halid -Yeryüzü yıldızları (60 Seçkin Sahabe)
6-Ahmet Önkal – Şamil İslam Ansiklopedisi
7-Hüseyin Yılmaz – Mekke’nin fethinde öldürülmesi emredilen müşrikler, Erzurum İlahiyat Fakültesi 2000 yılı diploma çalışması.
8-İslam Ansiklopedisi – Türkiye Diyanet Vakfı
9-Muhammed Hamidullah – İslam Peygamberi
10-Abdulaziz Eş Şennavi – Hanım Sahabiler 
11-Dr. Abdurrahman Refet El Baş – Sahabe Hayatından Tablolar
12-Dr.M.Said Ramazan El Buti – Fıkh Us Siyre
13-Ekrem Şama – Şu Boğaz Harbi, Bir Başka Açıdan Çanakkale Savaşları
14-Aubrey Herbert – Henry Morgenthau – Devler Ülkesinde Devler Savaşı Çanakkale
15-Mehmed Öten – Peygamberimizin Mucizeleri
16-Ali Arslan- Büyük Kuran Tefsiri
17-Elmalılı M.Hamdi Yazır – Hak Dini Kuran Dili
18-Hasan Basri Çantay – Kuranı Hakim Ve Meali Kerim
19-Abdülfettah  Tabbara – Kuran’da Peygamberler ve Peygamberimiz.
20-Diyanet İşleri Başkanlığı – Sahihi Buhari Muhtasarı- Tecridi Sarih Tercümesi
21-İbrahim Canan – Hadis Ansiklopedisi, Kütübü Sitte
22-Ahmed Özel – İslam Devlet Hukukunda Savaş Esirleri
23-Muhammed Yusuf Kandehlevi – Hayat Üs Sahabe
24-Prof. Dr.İsmail Yiğit – Peygamberler Tarihi
25-Prof. Dr. Ahmed Ağırakça ve heyet-Şamil İslam Ansiklopedisi
26-Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz-İslamda Zekat Müessesesi.
27-Yusuf El Kardavi-İslam Hukukunda Zekat
28-Prof.Dr.Ali Özek-Türkiye’de Zekat Potansiyeli