HARİS BİN TULATILA

O BİR ŞAİR VE ZALİMDİ

Huzaa kabilesinden bir kişidir.
Müslüman olanlara yaptığı eza ve cefa ile anılmaktadır.
Ayrıca alay ve istihza edenlerin en önde gelenlerinden biri idi.
Peygamberimize her rastladığında:
-Bu da kendisinin bir peygamber olduğunu, yanında Cebrail’in bulunduğunu sanar!
Diyerek alay ederdi.
Haris Bin Tulatıla, Peygamberimizle istihza etmekte o kadar ileri gitmişti ki, hakkında Hicr Suresinin 94, 95, 96 ayetleri nazil olmuştu.
İşte o Ayeti Kerimeler:
El Hicr Suresi:
94 – Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah ‘a ortak koşanlara aldırma! 
95 – Herhalde biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz. 
96 – Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler öğrenecekler başlarına geleceği.
Peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin muhalefetinden, eza ve cefalarından iyice bunalmış bulunan Peygamber Efendimiz, bir gün Kabe’yi tavaf ederken, Cebrail Aleyhisselam yanına geldi ve:
-Ben şunların hakkından gelmek için emir aldım!..
Dedi.
Velid Bin Muğire oradan geçiyordu.
Cebrail Aleyhisselam:
-Ya Muhammed! Bunu nasıl bilirsin?
Diye sordu.
Peygamberimiz:
-O Allah’ın ne kötü bir kuludur!
Buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam Velid’in bacaklarına işaret ederek:
-O’nun hakkından geldim!
Dedi.
As Bin Vail geçiyordu.
Cebrail Aleyhisselam:
-Ya Muhammed, bunu nasıl buldun?
Dedi.
Peygamberimiz de:
-O da kötü bir kuldur!
Buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam O’nun karnına işaret ederek:
-Hakkından geldim!
Dedi.
Esved Bin Muttalib geçmekteydi.
Cebrail Aleyhisselam:
-Ya Muhammed, bunu nasıl buldun?
Diye sordu.
Peygamber Efendimiz:
-O da kötü bir kuldur!
Buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam O’nun gözlerine işaret ederek:
-Hakkından geldim!
Dedi.
Esved Bin Abdi Yagus geçiyordu.
Cebrail Aleyhisselam:
-Ya Muhammed, bunu nasıl buldun?
Dedi.
Peygamber Efendimiz:
-O da kötü bir kuldur!
Buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam O’nun başını gösterdi:
-Hakkından geldim!
Dedi.
Nihayet Haris Bin Tulatıla geçiyordu.
Cebrail Aleyhisselam:
-Ya Muhammed, bunu nasıl buldun?
Diye sordu.
Peygamberimiz de:
-O da kötü bir kuldur!
Buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam O’nun karnına doğru işaret ederek:
-O’nun da hakkından geldim!
Dedi.
Bu kişiler kısa bir müddet sonra Cebrail Aleyhisselam’ın işaret ettikleri yerlerinden felakete ve belaya uğradılar ve yok olup gittiler.

İŞKENCECİ ZALİMLERİN LİSTESİ

Peygamberimize en şiddetli muhalefet yapan, işkence yapan, Müslümanlara en şiddetli zulümleri yapan ve yaptıran Müşriklerin önde gelenleri şunlardır:
Ebu Lehep
Ebu Cehil
Ukbe Bin Ebi Muayt
Nadr Bin Haris
Haris Bin Tulatıla
Malik Bin Tulatıla
Haris Bin Kays
Ebu Kays Bin Fakihe
Münebbih Bin Haccac
Nübeyh Bin Haccac
İbn Ül Asda
Tuayme Bin Adiy
Rükane Bin Abdi Yezid
Adiy Bin Hamra
Sayfi Bin Saib
As Bin Vail
Haris Bin Adiy
Ümeyye Bin Halef
Übey Bin Halef
Haris Bin Amir
Esved Bin Abdi Yagus
Rabia Bin Esved
Esved Bin Muttalib
Muaviye Bin Mugire
Velid Bin Mugire
Abdullah Bin Ebi Ümeyye
Ebu Kays Bin Velid,
Esved Bin Abdül Esed
Şeybe Bin Rabia
Utbe Bin Rebia
Ebu Süfyan Bin Haris
Ebu Süfyan Sahr Bin Harp
Safvan Bin Ümeyye
As Bin Said
Ebu Uhayha
Hübeyre Bin Ebi Vehb
Enis Bin Miyer
Hakem Bin Ebil As
Züheyr Bin Ebi Ümeyye
Mutim Bin Adiy
Bunlardan:
Ebu Süfyan Bin Haris
Abdullah Bin Ebi Ümeyye
Ebu Süfyan Bin Harp
Hakem Bin Eb Ül As
Mekke’nin fethinde iman etmişlerdir.
Hem eza cefa eden ve hem de alaycı olan müşriklerin ileri gelenleri ise şunlardı:
Haris Bin Tulatıla
Esved Bin Abdi Yagus
Esved Bin Muttalib
Velid Bin Mugire
As Bin Vail
Peygamberimizle, İslam’la, Müslümanlarla alay ve inkar eden edenler hakkında Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyurur:
Enam Suresi:
10-Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey (azap) kuşatıvermişti.
11-De ki; Yeryüzünde dolaşın, sonra (Peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!
Peygamberimiz kanı heder edilenler arasında, Haris Bin Tulatıla’yı da saymıştı.
Mekke’nin Fethi günü Hazreti Ali tarafından yakalanarak (muhtemelen karnından kılıçlanarak) infaz edilmiştir.