KUREYNA (FERTENA)

Medine’ye gelerek şehadet getirmiş ve Müslüman  olmuş bulunan Abdullah Hilal Bin Hatal, derece üstüne derece alıyordu. Sonunda Zekat memurluğu görevine atanmıştı.
Gelin görün ki, nefsine ve mal hırsına yenik düşmüş, ihanet etmiş, topladığı zekat mallarını sürerek, Mekke’ye kaçmış ve İslam’dan çıkmıştı. Üstelik yardımcısını öldürerek katil de olmuştu.
Bu şahıs Mekke’ye geldikten sonra tüm zamanını Peygamberimiz ve Müslümanları karalamak, hicvetmek ve iftira etmek için harcamaya başlamıştı. Bu amaçla gece gündüz şiirler yazıyor, içki meclislerinde bu şiirleri okuyarak melanetlerini tatbik mevkiine koyuyordu.
Bu rezilliklerinde yalnız da değildi.
Kureyna (ya da Fertena) isimli kadın yardımcısı da mevcuttu.
Beraber içki içerler, şiir söylerlerdi.
Kureyna da, bu şiirleri okur, rakseder sabahlara kadar böylece eğlenirlerdi.
Müşrikler de bu meclislerden çok hoşnut oluyorlardı.
Beraberce sarhoş olup Peygamberimize ve Müslümanlara akla hayale gelmeyen iftiralar ve hicviyeler düzüyorlardı.
Bütün bu olanlardan Peygamberimiz de haberdar oluyor, çok üzülüyordu.
Mekke’nin fethinden önce yayınladığı “Kanı heder edilenler”listesinde bulunanlar arasına, hem Abdullah Bin Hatal’ı hem de yardımcısı kadınları da dahil etmiş, Müslüman askerlere bunların görüldüğü yerde öldürülmeleri talimatını vermişti.
Kureyna da bunlardan biriydi.
Kureyna, Peygamberimizin ordusunun Mekke’ye girmekte olduğunu haber alır almaz, derhal saklanmıştı.
İbni Hatal ve yardımcısı Kureybe, bulunarak öldürülmüş olduğu halde tüm aramalara rağmen Kureyna bulunamamıştı.
Uzun müddet ortaya çıkmadı.
Sonra araya aracılar koyarak, Peygamber Efenimizden eman verilmesini rica etti.
Kendisine eman verildiğini duyunca da, kılık kıyafet değiştirip, efendimizin huzuruna çıktı. Özür diledi. Yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti.
Kelimeyi Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Ömrünün sonuna kadar da imandan bir daha ayrılmadı.
Peygamber Efendimize Selat ve Selam olsun. O’nun ailesi ve güzide sahabelerinden ve onları takip edip iman ile Darı Beka’ya intikal eden, bütün Müminlerden Allah razı olsun…