MİKYES BİN SUBABET ÜL LEYSİ

İLGİNÇ BİR KİŞİLİK

Kanı heder edilenler listesinde ismi bulunan bu müşrikin, enteresan bir hayat hikayesi vardır:
İsmi Mikyes Bin Sübabe olup Leys kabilesine mensuptur.
Kardeşi olan Haşim Bin Sübabe Müslüman olmuş ve Medine’ye hicret etmişti.
Hicretin beşinci yılında Peygamberimiz Müreysi gazasına çıkmış ve zaferle dönmüştü.
Bu gaza esnasında, Haşim Bin Sübabe’ye, düşmanları arama görevi verilmiş, O da ordudan ayrılarak, bu göreve koşmuştu. Çıkan bir fırtına sebebiyle görevi tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldı. Etraf toz duman olduğundan, insanların birbirini tanıması zordu.
Haşim, İslam ordusuna doğru yaklaşmakta iken, Ubade Bin Samit’in arkadaşlarından Evs isimli sahabi, O’nu müşrik sanarak öldürdü. Sonra öldürdüğü bu kişinin Müslüman olduğunu anladı. Olay peygamberimize haber verildi.
Haşim Bin Sübabe’nin kardeşi Mikyes Bin Sübabe, Mekke müşriklerinden idi. Bu olayı haber alır almaz derhal Medine’ye geldi, Peygamberimizin huzuruna vardı:
-Ya Resulallah, ben Müslüman oldum, yanınıza geldim ve öldürülen kardeşim Haşim’in diyetini talep ediyorum.
Dedi.
Peygamberimiz, Haşim Bin Sübabe’nin diyetinin 100 deve olarak derhal kardeşi olan Mikyes Bin Sübabe’ye ödenmesini emretti.
Kan bedeli olan 100 deveyi alan Mikyes Bin Sübabe, kısa bir süre sonra, kardeşini yanlışlıkla öldüren Evs’i öldürerek ve develeri de alarak Mekke’ye geri kaçtı.
Böylece Peygamberimiz ve Müslümanları kandırmış, diyet bedeli olan 100 deveyi almış, adına diyet verilen ve yanlışlıkla kardeşini öldürmüş bulunan Evs’i de öldürmek suretiyle aynı zamanda katil de olmuş bulunan Mikyes dinden de çıkarak Mekke’ye vardı.
Mekkeli müşrikler O’nu görünce:
-Sen Müslüman olarak Muhammed’e tabi olmamış mıydın? Neden geri geldin?
Diye sordular.
O da başını kazıtarak putların yanına gitti ve şöyle cevap verdi:
-Ben sizin dininizden daha iyi ve daha eski bir din bulamadım.
Bütün yaptıklarını müşriklere ayrıntılı olarak anlattı.
Mikyes Bin Sübabe, yaptıklarını şiirlerle övüne övüne anlatır, Peygamberimizi ve Müslümanları hicveder kötülerdi…
Fetih günü gelip çatmış, müşrikler darmadağın olmuşlardı.
Mikyes Bin Sübabe de, bazı arkadaşları ile birlikte gizli bir yere saklanmış içki içmekle meşguldü.
Müslüman askerlerden, Nümeyle Bin Addullah El-Kinani, O’nun yerini sorup öğrendi.
Derhal gidip kendisini dışarı çağırdı.
Kendisi Mikyes’in amcasının oğlu olduğundan şüphe çekmedi.
Mikyes Bin Sübabe dışarı çıktığında da, O’nun üzerine atılıp kılıcıyla öldürdü.
Böylece listede bulunanlardan birinin infazı daha yapılmış oldu.