İçindekiler

 

 

Bu bölümde kitabın içindekiler var

İbrete acıkanlar için de kiler var!

 

 

Sunu Yorum……………………

Kabil………………………………

Karun…………………………...…

Hazreti Ebu Bekir……….……….

Ebu Süfyan Bin Harb……………

Salebe……………………………

Ömer Bin Sad Bin Ebi Vakkas……

Ömer Bin Abdülaziz………………

Yezid Bin Abdülmelik……….……..

Hişam Bin Abdülmelik…………….

Osman Gazi………………………...

Alaeddin Paşa…………………….

Muradı Hüdavendigar……………

Çandarlı Halil Paşa……………….

Piri Reis…………………………….

Sokollu Mehmed Paşa……………

Damat Rüstem Paşa………………

Koca Sinan Paşa…………………..

Baltacı Mehmed Paşa……………..

Sultan  Vahidettin Han……………

Bitiri Yorum………………………..

Kaynaklar………………………..

 

 

İnsanlar Ve Mallar

Bu dünyada gerçek insanlar yaşadı.

Malı, şöhreti ve şehveti hırsının tatmini için değil, helalinden insanlık için kullandılar.Çığır açtılar. Dimdik yaşadılar, dimdik öldüler.Dünya durdukça hayırla anılacaklar…
Bu dünyada adları insan olup, serveti, şöhreti, şehveti sırtlarında taşıyanlar da yaşadılar. Yaşadılar ama, kamburlu olarak. Açılmış çığırlarda yollarını kaybettiler. Aslında yaşayan onlar değil, malları, şanları ve şehvetleriydi. İsimleri unutuldu, nesilleri kesildi. Unutulmaz olanları da var ama, gelecek nesillere ibret diye anılmak üzere...

Dünya bu.

İnsanlar da yaşadı mallar da!
Okuyucuya bu kitapta gerçek ve ibretlik hayat hikayeleri ile, artıların en üstündekiler ve eksilerin en altındakilerden birer demet sunuyoruz.

ARKA KAPAK

Onlar İlayı Kelimetullah ülküsü ile yetiştirildiler. Cihad etmek için çırpındılar. Kuran hükümlerini duymayan hiçbir kimsenin kalmaması uğruna uğraş verdiler.
Bir çok olayı gerçekleşmesinden önce rüyalarında gördüler:
Kimisi Koca Çınar Osmanlı’nın dünyayı dalları altına alacağını, kimisi zafer kazanacağını, kimisi şehit olacağını, kimisi Halifei Müslimin olacağını, Haremeyn Hizmetkarlığı’nın kendisine verileceğini, kimisi tacını tahtını kaybedeceğini, kimisi ihtilalle düşürüleceğini, kendisini falancanın şehit edeceğini, o falancanın da yine falanca tarafından parça parça edilip öldürüleceğini rüyasında gördü. 
Daha nice rüyalar görüldü…
Hepsi bir bir gerçekleşti.
Belgeleriyle, kaynaklarıyla, Osmanlı Padişahlarının rüyaları merkeze konulduğunda, Osmanlı Tarihi daha kolay anlaşılıyor.
Birçok padişahın nice değişik özellikleri de ortaya çıkıyor…

 

EKREM ŞAMA

1950 yılında Ordu Korgan’da doğdu. Tokat İmam Hatip Okulu ve Amasya Lise’sini bitirdi. İstanbul İktisadi Ve Ticari İlimler Akadamisi’nden 1976 yılında mezun oldu.
30 yıla yakın muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğini icra etti.
 Siyasi ve sosyal alanlarda eğitimci ve icracı olarak görevler yaptı.
Bir dönem İstenbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Meclis üyesi olarak plan bütçe komisyonunda çalıştı.
Tarihi konuları ve şiir çalışmalarını içeren eserleri vardır. Tarihi konularla ilgili muhtelif eğitim, konferans, seminer ve sohbet programları ile radyo ve televizyonlarda belgesel ve sohbet şeklinde yapım ve sunumları halen devam etmektedir.
İstanbulda ikamet ediyor.
Evli 4 evlat babasıdır.

Eserleri:

1-Şu Boğaz Harbi (Bir başka açıdan Çanakkale Savaşları)
2-Hilelerle Çanakkale
3-Şiirlerle Çanakkale
4-Cinas Cinasa Şiirler
5-Başlar Ve Kılıçlar.
6-Osmanlı DüşünüYordu
7-Çeşitli televizyon programları (Tarih, sohbet, belgesel 956 dizi)

 

KAYNAKÇA

İslam Tarihi - Prof. Dr. Ziya Kazıcı
Büyük Osmanlı Tarihi - Enver Ziya Karal
Hayat ve Hatıratım – Dr. Rıza Nur
Cumhuriyet Öncesinin Perde Arkası. Dr.Rıza Nur
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – Nicolea Jorga
Ertuğrul Faciası – Erol Mütercimler
Fatihin Rüyası – Mustafa Armağan
Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı - Mustafa Armağan
Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ – Halil İnalcık
Kuruluş - Halil İnalcık
Osmanlı Tarihi – Namık Kemal
Sultan Vahidettin – Kadir Mısıroğlu
Sultan II.Abdülhamid – Kadir Mısıroğlu
Sultan Abdülaziz – Kadir Mısıroğlu
Lozan Zafer mi Hezimet mi - Kadir Mısıroğlu
Osmanoğullarının Dramı – Kadir Mısıroğlu
Geçmişi ve Geleceği ile Hilafet – Kadir Mısıroğlu
Barbaros Hayrettin  Paşa – Kadir Mısıroğlu
Filozof Rıza Tevfik Hayatı Hatıraları – Hilmi Yücebaş
Vahidüddin – Necip Fazıl Kısakürek
Yeniçeri – Necip Fazıl Kısakürek
Vahidettin Mütareke Gayyasında – Tarık Mümtaz Göztepe
Vahidettin Gurbet Cehenneminde – Tarık Mümtaz Göztepe
Sultan Abdülaziz – Hafız Mehmet Bey
Yanyadan Ankaraya – İsmail Hakkı Okday
Bu Gözler Neler Gördü – Refi Cevat Ulunay
Aşıkpaşazade Tarihi – Derviş Ahmet Aşıki
Vahidettin’in Son Günleri – Feridun Kandemir
Osmanlı Tarihi - Ord.Prof.Dr.İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Büyük Osmanlı Tarihi – Yılmaz Öztuna
Osmanlı Tarihi – Ziya Nur Aksun
Büyük Osmanlı Tarihi – Metin Hasırcı
Türkiye İnkılabının İçyüzü – Mevlanzade Rifat
İslam Tarihi-İbnül Esir
Kitabı Cihannuma – Mehmet Neşri
Son Bozgun – Vehbi Vakkasoğlu
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu – Herbert Adams Gibbons
Peygamberler ve Halifeler Tarihi – Ahmet Cevdet Paşa
Gazavatı Hayrettin Paşa – Barbaros Hayrettin Paşa
Şu Boğaz Harbi – Ekrem Şama
Hilelerle Çanakkale – Ekrem Şama
Atatürk’ün Bana Anlattıkları – Falih Rıfkı Atay
Osmanlı Tarihi – Prof.Ali Muhammed Sallabi
Saltanat’tan Cumhuriyet’e Kurtuluş Savaşı – Prof.Dr.Osman Özsoy
II.Abdülhamid Han’ın Liderlik Sırları - Mehmet Aydın
Osmanlının Son Dostları – Müşir Hüseyin Kıdwai
Türkiye, Bir Devletin Yeniden Doğuşu – Arnold Toynbee
Osmanlının Gizli Tarihi – İsmail Çolak
Son Sadrazamlar – İbnülemin Mahmut Kemal İnal
Seyahatname – Evliya Çelebi
İslam Ansiklopedisi – Türkiye Diyanet Vakfı
Abdülhamid - Alpay Kabacalı
Bilinmeyen Osmanlı – Ahmet Akgündüz – Said Öztürk
Osmanlı’da Harem – Prof. Dr.Ahmet Akgündüz
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi – Zuhuri Danışman
Kabe’nin İşgali – Doç.Dr.Mehmet Ali Büyükkaya
Hoşnut Olmamış Adam Enver Paşa – Masayuki Yamauchi
Yalan Söyleyen Tarih Utansın – Mustafa Müftüoğlu
İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih – İst. Büyükşehir Belediyesi
Resimli Osmanlı Tarihi - Yavuz Bahadıroğlu
Malta Sürgünleri – Bilal N. Şimşir
Edirne’den Viyana Kapılarına kadar Türklerden Kalan – Georg Schreiber
Avrupa’da Yüzbin Türk Askeri – Şefik Ertem

 

TOP