EVLENMEDEN OLMAZ

EVLENMEDEN OLMAZ

Ermiş bir kul, başını kaşıdı bir süre.
Gördüğü olay için daldı  tefekküre,

“Ey Allah’ım Sahib-i Hikmet sensin ama,
Bir olay var ki asla sığmıyor aklıma;

Biz kulların şahidiz, her gün de görürüz;
Falanca kulun elli yıldır gece gündüz,

Eli duada, gözü yaşlı, boncuk boncuk.
Tek dileği var senden; erkek bir çocuk.

Duasını bir türlü etmiyorsun kabul,
Acep neden, ne hata işlemiştir bu kul?”

Gösterildi duanın kayıtlı defteri;
Gerçekten dua etmiş elli yıldan beri.

Mülahazat sütunu ve iri bir yazı;
“Kesin makbul değildir duanın bu tarzı.

Görevler yapılıp da dua etmek gerek,
Kul evlat istiyorsa önce evlenecek…”

TOP