Cinaslı Şiirler

ZALİMLERİN KALINTILARI

Müşrik ve zalimdiler, ezerlerdi mazlumu,
Nuh, olmuştu insanlık için gemi mucidi;
Bilenler çabalıyor kalıntı bulmak için
Acaba o gemiyi barındırır mı Cudi?

Kazıklı Firavunlar, ne zulümler ettiler,
Hala kazıklarının kimi çakılı kalmış;
Yeşiller kurudu Ad ve Şeddat’ın zulmünden,
Bu gün İrem yurdunun, kumu çakılı kalmış…

Sapıklık kol gezerdi, zulümler can alırdı,
Yasası yapılmıştı, o gün livatanın da;
Kaskatı cesetleri çıkıyor kül altından,
Yutmuştu zalimleri, lav seli vatanında…

Ne ezalar ettiler, Sevgili Peygambere,
Cahil, müşrik ve zalim!… Anılacak böyle hep;
Cehaletin babası,  Kureyşin yüz karası,
Ebu Cehil ve eli kurusun Ebu Lehep!..

07.05.2008

TOP