Cinaslı Şiirler

DANİŞMAN

DANIŞMAN

Kediler kralıydı, çok saygındı ve de çapkın,
Tüyler parlak renkli, kulaklar dik, gözler zıpkın.
Yöreye geliş de, gidiş de mümkün değildi,
Çapkın kralın izni, ve haberi olmaksızın.

Haber geldi büyük, konağa dişi bir afet
Gelmiş, hem ne afet, güzellik ve de zerafet…
Tam sana göre kral hazretleri, gözün aydın,
Belki misafirdir, gider, yetiş acele et.
Koşmaya başladı, tanımıyordu hiç engel,
Konağa geldi ki, etraf yüksek dikenli tel.
Telden atlıyorken, takıldı takım taklavat,
Organların artık, esiyordu yerinde yel.
Günler sonra biri, koştu geldi; aman aman!
Kralımız yeni bir, dişi geldi ama yaman!
Seninki gözünü, kırpıştırıp cevap verdi;
İlgilenmiyorum, ben artık oldum danışman

TOP