Cinaslı Şiirler

NASİHAT

NASİHAT

Kendi yapmaz küçüğe yapma der,
Böyle öğüde “nasihat” denir.
Kendi yapar küçüğe yapma der,
Böyle öğüde “nasihalt” denir…

TOP